ubezpieczenie definicja

Ubezpieczenie to definicja, której znaczenie się aż okresu starożytności. Już wtedy określało się tym mianem sposób wzajemnego pomagania sobie. Dotyczyło to zazwyczaj ludzi należących do grup zawodowych lub religijnych. Dlaczego? Ponieważ ryzyko związane ze wszystkimi aspektami życia, zawsze towarzyszyło człowiekowi, zwłaszcza podczas pracy. Rozwiązania w tej kwestii musiały być znalezione albo w ograniczaniu skutków, albo w ich łagodzeniu. W początkowym okresie owo ubezpieczenie oznaczało, że ludzie wzajemnie się solidaryzują i gdy jednemu stanie się krzywda, reszta pomaga w naprawieniu, czasem bardzo ciężkich, szkód. Wraz z upływem czasu przeistoczyło się to w rozwiązania komercyjne. Powstawały firmy, które oferowały znane w dzisiejszych czasach ubezpieczenia. Miały one oferować ochronę ubezpieczeniową, jeśli wystąpiłyby jakieś szkody, ale warunkiem było opłacanie składek.

 

 

 

 


Ubezpieczenie - definicja.

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe rozprzestrzeniły się na rynku jak grzyby po deszczu, wyraz „ubezpieczenie” chociaż jego główny cel był zwykle taki sam, było interpretowane na różne sposoby. Ówcześnie można powiedzieć, że ile ludzi, tyle definicji ubezpieczenia. Słownik języka polskiego definiuje ubezpieczenie jako urządzenie, którego celem jest ochrona przed jakimś zdarzeniem lub zapobiegnięcie jemu. Z kolei autor książki „Wstęp do nauki o ubezpieczeniach”, ubezpieczenie określa już bardziej precyzyjnie mianem urządzenia gospodarczego. Ma ono zapewnić spłatę niektórych potrzeb majątkowych, które wystąpiły u ludzi na skutek pewnych zdarzeń. Zdarzenia te zostały oczywiście dokładnie określone, a samo pokrycie ma być zapewniane ze składek innych klientów, którym zagrażają takie same zdarzenia. Nieco nowsza książka, ponieważ z 2012 roku – "Boss leksykon" – ubezpieczenie definiuje jako funkcję ekonomiczną. Jej celem jest wypłacenie odszkodowania za powstałe szkody materialne lub fizyczne. Prawo do odszkodowania mają jedynie ci, którzy podpisali umowę oraz wpłacali określone składki ubezpieczeniowe w formie pieniężnej.