Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najbardziej podstawowych rodzajów ubezpieczenia, które w Polsce od 1997 roku jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia świadczenia zdrowotne każdej osobie ubezpieczonej w tym zakresie, które mają na celu zachowanie zdrowia, działania profilaktyczne, ochronę przed skutkami chorób oraz wszelkie leczenie. Przedmiotem odpowiedzialnym za realizację opieki zdrowotnej w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne są z pensji pracownika, a w innych uzasadnionych przypadkach przez inne instytucje. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zazwyczaj jest ubezpieczeniem dodatkowym - ubezpieczony samodzielnie bądź za pośrednictwem na przykład pracodawcy wnosi  dodatkową składkę ubezpieczeniową, dzięki czemu otrzymuje bezpłatny bądź częściowo refundowany dostęp do korzystania z wybranych placówek bądź określonych usług medycznych. Pakiet dostępu uzależniony jest zazwyczaj od zakresu ubezpieczenia, a także od wysokości opłacanej składki dodatkowej. Dodatkowo ubezpieczenia zdrowotne są obecnie w Polsce bardzo popularne, przede wszystkim ze względu na coraz szerszą współpracę prywatnych placówek medycznych z ubezpieczycielami, co skutkuje pojawieniem się na rynku bardzo korzystnych dla potencjalnego pacjenta pakietów i abonamentów na różne działania lecznicze oraz wizyty u lekarzy specjalistów.

 


Prywatne usługi medyczne.

Zaletą prywatnych pakietów na usługi medyczne są również w większości przypadków znacznie krótszy czas oczekiwania na wizytę czy zabieg, a także brak konieczności oczekiwania na wolne terminy. Warto jednak pamiętać, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących dodatkowe ubezpieczenia wprowadza tak zwane okresy karencji - jest to okres w którym mimo opłacania składek nie można korzystać z walorów ubezpieczenia, co dotyczy bardzo często na przykład ciąży. Objęcie się dowolnym i dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym nie zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach opieki ze strony państwa.