Ubezpieczenie assistance definicja

Ubezpieczenie assistance - ubezpieczenie w obszarze określonej opieki i pomocy w zdarzeniach nieoczekiwanych z zakresu opieki i pomocy w wypadkach losowych, najczęściej występujące w dziedzinach takich jak: rodzina, dom, zdrowie, podróże i transport samochodowy. Ubezpieczenie assistance - może mieć charakter stały bądź być wybraną przez ubezpieczonego wersją kilku wariantów ( np. rodzaj świadczeń, zakres terytorialny, itp. ) oraz może być dodatkiem do usług bankowych lub produktów ubezpieczeniowych. Ubezpiecznie assistance  zostało po raz pierwszy zastosowaną procedurą przez firmę Europ Assistance w Paryżu w 1963 roku. W Polsce coraz bardziej popularne dlatego według danych z 2016 roku skorzystało z niego 2,6 mln Polaków.

 

 

 

 

 


Co to jest ubezpieczenie assistance?

Rodzaje ubezpieczeń assistance:

  1. assistance komunikacyjny - ubezpieczenie o charakterze ochrony kierowcy i pasażerów podczas jazdy samochodem o zakresie pomocy medycznej i technicznej. Jako dodatek do polis OC i AC ten pakiet oferowany jest bezpłatnie i jest to najczęstszy element tego ubezpieczenia.
  2. assistance medyczny - zapewnia pomoc medyczną ubezpieczonego wraz z jego rodziną
  3. assistance domowy - obejmuje pomoc najpilniejszą wykwalifikowanych specjalistów ( np. ślusarz, elektryk, itp. ),  pogwarancyjna naprawę urządzeń domowych oraz najpilniejszą pomoc w razie pożarów i zalań. 
  4. assistance w podróży - aktualnie pomoc w losowych zdarzeniach uzyskanych w podróży, tj. pomoc medyczna, wsparcie informacyjne przez telefon oraz wsparcie przy organizacji dalszych etapów podróży.
  5. assistance prawny - wsparcie przy pozyskiwaniu dostępu do informacji prawnych i oraz tejże pomocy.
  6. assistance dla firm - wsparcie przy pozyskiwaniu informacji podczas niezaplanowanych zdarzeń w firmie i dbanie o ciągłość działania tegoż przedsiębiorstwa podczas wypadków losowych.
  7. assistance inne - pomoc na wypadek utraty dokumentów i danych.

 

 


 

 

Pliki cookies