sprzedaż definicja

Sprzedaż to ogół czynności organizacyjnych, prawnych, finansowych i technicznych, który związany jest z odpowiednim i odpłatnym dostarczeniem dóbr (towarów) lub usług. Sprzedaż może odbywać się na terytorium kraju, bądź poza jego granice (na przykład eksport towarów, czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Sprzedaż jest zatem całym procesem, który w uproszczeniu polega na oferowaniu towarów/usług za pewną odpłatą. Sprzedażą określa się także odstępowanie czegoś (w domyśle usług, towaru) na własność kupującemu, za określoną cenę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaży podlegają:

 • towary;
 • usługi.

 


Co to jest sprzedaż?

Sprzedaż związana jest z procesem sprzedaży, czyli wszystkimi działaniami, których trzeba dokonać zanim dokonamy określonego celu, a mianowicie nawiążemy umowę kupna-sprzedaży. Proces sprzedaży, jest zatem nieodłącznie związany z samym pojęciem sprzedaży. Aby dokonać sprzedaży, powszechnie uznaje się, że trzeba przejść kilka kroków, a mianowicie:

 1. Nawiązać rozmowę z odpowiednimi (właściwymi) ludźmi (potencjalnymi kupcami).
 2. Nawiązać odpowiednie relacje z przyszłym kupcem, a przede wszystkim zdobyć jego zaufanie i sympatię. 
 3. Dowiedzieć się o konkretnych potrzebach przyszłego klienta. Kluczem jest stosowanie odpowiednich pytań.
 4. Przedstawić ofertę w sposób atrakcyjny i zachęcający.
 5. Uzyskać zamówienie na towar/usługę.
 6. A w ostatnim kroku utwierdzić kupującego, że podjął dobrą decyzję i upewnić się czy jest zadowolony. 

Odpowiednio przeprowadzone procesy sprzedaży wpływają na osiągnięcie zamierzonych rezultatów, a tym samym wyników finansowych. Sprzedaż jest procesem, który ma przynieść odpowiednie korzyści, dla obu stron: kupującego i sprzedającego. 

Sprzedaż jest definicją prawną. W związku z tym każda sprzedaż kontrolowana jest przed odpowiednie organy i instytucje państwowe oraz chroniona prawem (konsumenckim i prawem dla sprzedawcy). W obecnych czasach są różne formy i rodzaje sprzedaży, między innymi:

 • sprzedaż stacjonarna;
 • sprzedaż niestacjonarna, na odległość (na przykład internetowa);
 • sprzedaż towarów;
 • sprzedaż usług;
 • sprzedaż praw autorskich;
 • sprzedaż na raty;
 • sprzedaż na próbę;
 • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • i inne. 

 

Każda sprzedaż jednak kończy się uzyskaniem benefitów dla sprzedającego (najczęściej w postaci pieniędzy). Sprzedaż to umowa wzajemna, umowa dwustronna pomiędzy kupującym, a sprzedawcą. Sprzedaż wiąże się z przedstawieniem przez sprzedającego oferty handlowej. Oferta taka określa co sprzedający oferuje i za jaką kwotę. Oferty zazwyczaj są wystawiane w sposób publiczny i mają trafiać do odpowiedniej grupy zainteresowanych potencjalnych konsumentów. Sprzedaż jest pojęciem stricte ekonomicznym i związanym z procesami popytu i podaży na rynku. Dokonując sprzedaży sprzedający przenosi prawo własności na kupującego, dzieję się to w związku z powstaniem umowy sprzedaży. 

Sprzedaż jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Warto zatem wiedzieć, że obie strony (zarówno kupujący, jak i sprzedający) są chronieni przez odpowiednie prawo. Państwo tworzy odpowiednie regulacje, nad którymi bacznie czuwa, chroniąc interesów tak naprawdę obydwu stron biorących udział w zawieraniu umowy sprzedaży. 

 

 

 


 

 

Pliki cookies