informacje definicja

Informacje są to inaczej dane, które mogą mieć postać dźwięków, liczb, tekstu czy zapachów. Za ich pomocą zmniejsza się stopień niewiedzy danego odbiorcy takich danych, wnoszą one do świadomości odbiorcy nowe elementy, które były mu dotąd nieznane. Odbiorcą informacji może być człowiek, ale i także maszyna. Jedynie człowiek ma umiejętność analizy i interpretowania danych, przez co stają się one informacjami. Maszyna nie potrafi wnioskować, czy logicznie myśleć. Nie ma ona również żadnej wiedzy czy umiejętności, które są potrzebne, aby w sposób prawidłowy interpretować zdobyte informacje. Z tego względu to do człowieka skierowane są wszelkie informacje, a maszyna bazuje i zarządza jedynie danymi. Przykładem mogą być liczny: 2,53,8,22,1,6. Dla osoby, która na nie patrzy, liczby te nie posiadają żadnego znaczenia, są tylko ciągiem różnych liczb, więc są to tylko dane. Jednak mogą stać się one bardzo ważną informacją, jeśli będzie to na przykład kod do naszego sejfu. Będzie to bardzo istotna informacja tylko dla nas lub jeszcze dla kogoś z naszej rodziny. Przesyłanie danych oparte jest jednakowo na przekazywaniu ich w czasie oraz w przestrzeni. Informacje to wszystkie aktualnie dostępne czynniki, za pomocą których człowiek jest w stanie bardziej efektywnie wykonywać swoją pracę. Społeczeństwo informacyjne wytwarza się szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych zarówno technologicznie, jak i teleinformatycznie. Takie społeczeństwo musi posiadać dobrze rozbudowaną oraz nowoczesną sieć teleinformatyczną z dużym zasięgiem, aby obejmował on wszystkie zasoby informacyjne oraz wszystkich obywateli danego kraju. Takie społeczeństwo składa się z obywateli, którzy uczą się efektownie rozwijać, oraz wykorzystują możliwości wynikające z łączącej ich sieci.

 


Informacje rozwijają się poprzez:

  • Przekaz za pomocą listów,
  • przekaz za pomocą radia,
  • przekaz ustny,
  • przekaz telegraficzny,
  • przekaz telefoniczny,
  • telefonia komórkowa (oprócz rozmów: sms, mms, ems),
  • przekaz internetowy (komunikatory internetowe, czat, kanały IRC, wideokonferencje, poczta e-mail).

 

W bardzo szybkim tempie na całym świecie rozwija się telefonia komórkowa. Ludzie posiadają potrzebę bycia cały czas w kontakcie ze znajomymi. Chcą nie tylko uzyskiwać informacje, ale również dzielić się nimi, kiedy tylko chcą i gdziekolwiek się znajdują. Drugorzędne znaczenia, mają inne dodatkowe możliwości telefonu, takie jak mp3, aparaty. Telefonia komórkowa stała się niezwykle popularna, również dlatego, że cen połączeń, jak i telefonu, znacząco się obniżył i w dzisiejszych czasach właściwie każdy może pozwolić sobie na zakup telefonu. Jednak głównym impulsem do zakupienia telefonu jest przede wszystkim potrzeba bycia cały czas w kontakcie, niezależnie od pory dnia. Posiadanie telefonu otwiera przed ludźmi wiele możliwości uzyskania informacji. Oprócz standardowych rozmów można również przesyłać wiadomości sms, wysyłać zdjęcia i inne multimedia (mms), wiadomości tekstowe wraz z animowaną grafiką (ems), a także przeprowadzać wideo konferencję w czasie rzeczywistym, nawet z paroma osobami na raz.