co to jest zysk

Zysk jest dodatnim wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, czyli oznacza, że przychody firmy przewyższają koszty ich uzyskania. Zysk jest nadwyżką wartości sprzedaży nad ogólnymi wydatkami, należy go również traktować jako wynagrodzenie przedsiębiorstwa za angażowanie jego zasobów w warunkach ryzyka by zaspokoić potrzeby odbiorców. Należy również zdawać sobie sprawę, że zysk jest podstawą nie tylko do inwestowania, ale również rozwoju firmy.  Trzeba mieć świadomość, że zysk jest ekstensywną wartością, czyli nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania, a także inwestowania.

 

W każdym przedsiębiorstwie zysk będzie spełniał trzy podstawowe funkcje:

- należy do najważniejszych mierników w działalności gospodarczej, umożliwia tym samym na określenie, czy działalność danej firmy jest opłacalna czy nie. Zysk mierzy zatem efektywność, a także solidność danego przedsiębiorstwa.

- zysk będzie wynagradzał firmie ponoszone ryzyko gospodarcze. Nieodpowiedni poziom zysku, albo jego brak zniechęci potencjalnych inwestorów do zaangażowania swojego kapitału w danym przedsiębiorstwie.

- zysk będzie przyciągał inwestorów, a także kapitał, który będzie potrzebny do wdrożenia innowacji, a także rozwoju firmy. Jednym z celów przedsiębiorstwa bez względu od rodzaju prowadzonej działalności będzie ubieganie się o zasób jakim jest kapitał. W przypadku, gdy dotychczasowe gospodarowanie posiadanym kapitałem było niewłaściwe (zbyt niska stopa zwrotu), zdolność takiej firmy do pozyskania nowych inwestorów będzie bardzo małą, utraciła ona bowiem swoją wiarygodność w oczach potencjalnych inwestorów. 

Należy pamiętać, że zysk nie jest jednoznaczną kategorią, czyli inaczej rozumiany będzie przez księgowych oraz inwestorów. Zysk rozumiany przez księgowych, liczony jest bowiem w okresie sprawozdawczym, którym przeważnie jest jeden rok. Oczywiście dla firmy jest to bardzo krótki czas biorąc pod uwagę życie danego przedsiębiorstwa, jest niewystarczający na zrealizowanie inwestycji. Często w pierwszych okresach użytkowania inwestycji zysk księgowy będzie bardzo mały, może nawet wystąpić strata. 

 


Źródła powstawania zysków.

 

Innowacyjność

Innowacyjność może przejawić się przez wprowadzenie przez daną firmę na rynek zupełnie nowych produktów, albo ulepszeniu wersji dotychczas wytwarzanych. Przedsiębiorstwo może także unowocześnić stosowane procesy technologiczne. Innowacyjność produktowa pozwala na uzyskanie zysku ekonomicznego dzięki wzrostowi cen wprowadzanych nowości na rynek. Z kolei innowacyjność technologiczna będzie prowadziła do obniżenia kosztów produkcji, przy niezmienionym poziomie ceny produktu będzie stanowić bardzo ważne źródło zysku ekonomicznego. Firma będzie otrzymywała zysk ekonomiczny będący rezultatem innowacyjności do momentu, aż konkurencja nie wprowadzi takich samych rozwiązań. Wtedy cena będzie obniżona i zniknie zysk ekonomiczny. 

Przedsiębiorczość

Źródłem zysku dla firmy jest przedsiębiorczość, czyli przede wszystkim ryzyko w prowadzeniu interesów, podejmowanie różnych inicjatyw, zdolności rozpoznawania, a także wykorzystywania wszelkiego rodzaju okazji transakcyjnych. 

 

 


 

 

 

Pliki cookies