kredyt konsolidacyjny definicja

Jednym z podstawowych rodzajów kredytów dostępnych na rynku finansowym jest – obok kart kredytowych, kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych i hipotecznych – kredyt konsolidacyjny.

Najprościej rzecz ujmując jest to kredyt zaciągany w celu spłaty dwóch lub więcej dotychczasowych zobowiązań. Słowo „konsolidacja” ma swoje źródło w łacińskich słowach consolidatio – utwierdzenie, spojenie oraz consolidare – umacniać. Skonsolidowanie długu polega na połączeniu uprzednio zaciągniętych kredytów gotówkowych lub pożyczek na konto w jeden, przy jednoczesnej jego konwersji, tzn. zmianie warunków kredytu. Konwersja długu w przypadku kredytów konsolidacyjnych polega przede wszystkim na ujednoliceniu stopy procentowej, zmniejszeniu wysokości miesięcznych rat oraz wydłużeniu okresu spłaty.

 

 

 

 


Kto udziela kredytu konsolidacyjnego?

Kredytu konsolidacyjnego może udzielić tylko bank, a treść umowy kredytowej jest ściśle regulowana przez prawo bankowe. Musi ona zawsze zwierać oznaczony termin zwrotu kredytu oraz jego cenę (pod postacią odsetek, opłat i prowizji). Mnogość reklam różnych instytucji parabankowych sprawia, iż terminy kredyt i pożyczka konsolidacyjna są  ze sobą utożsamiane. Tymczasem rzeczywiste różnice prawne są znaczne. Umowy pożyczek podlegają przepisom kodeksu cywilnego. Nie musi ona zawierać ceny ani terminu zwrotu pożyczki. Faktycznie pożyczki może udzielić każdy, kto tylko dysponuje wolnymi środkami.Kluczową przesłanką do konsolidacji długu jest ograniczenie kosztów jego obsługi. Kredyt konsolidacyjny (podobnie jak inne kredyty) może jednak zostać udzielony tylko wówczas, kiedy kredytobiorca ma zdolność kredytową oraz nie posiada negatywnego scoringu w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Dopiero po sprawdzeniu tych dwóch kwestii bank przystąpi do podpisania  umowy i uruchomienia kredytu. 

 

Swoistą cechą kredytu konsolidacyjnego jest fakt, iż środki pieniężne nie są przelewane na rachunek kredytobiorcy. Są one wykorzystywane do spłaty jego dotychczasowych zadłużeń w innych bankach, firmach pożyczkowych, itp. Kredytobiorca jest zobowiązany tylko wobec jednej instytucji – stanowi to najczęściej wymienianą zaletę kredytu konsolidacyjnego. W przypadku niektórych ofert istnieje jednak możliwość uzyskania dodatkowych środków na konto bankowe online. Sytuacja taka ma ważny aspekt psychologiczny, ponieważ poprzez uporządkowanie stanu finansowego pomaga wielu dłużnikom wydostać się ze spirali zadłużenia. Raty kredytu są rozłożone na okres dłuższy niż dotychczasowe zobowiązania, a w związku z tym jej wysokość może być niższa. Wadą kredytu konsolidacyjnego jest niewątpliwie ogrom formalności związanych z jego udzieleniem. Wymaga on również od kredytobiorców bardzo dużej dyscypliny w spłacie.

Aktualny ranking kredytów konsolidacyjnych mogą Państwo znaleźć na naszej stronie.