Kapitalizacja odsetek

Zysk, jaki osiąga się z lokaty bądź konta oszczędnościowego uzależniony jest od kapitalizacji oraz oprocentowania.

Czym jest kapitalizacja? Jest to częstotliwość, w jakiej dopisywane są odsetki do kapitału, który zgromadzono na rachunku. Dwie lokaty, które posiadają takie samo oprocentowanie, ale inną kapitalizację, przyniosą Klientowi zupełnie inny zysk.

 

 

 

 

 

 


Kapitalizacja odsetek - Funkcjonowanie lokat standardowych.

W przypadku standardowych lokat terminowych banki dopisują odsetki do kapitału wtedy, gdy depozyt wygasa.

Dla przykładu: jeżeli założymy lokatę roczną, dopiero po 12 miesiącach instytucja finansowa obliczy należne nam odsetki, potrąci kwotę podatku oraz wypłaci oszczędności razem z określonym w umowie zyskiem. Kapitalizacja może również występować częściej - na przykład co miesiąc, co kwartał bądź nawet każdego dnia.Warto wiedzieć, że im częściej bank wpisuje do salda lokaty odsetki, tym lepiej dla konsumenta. Przede wszystkim dlatego, że dzięki temu w każdym następnym okresie rozliczeniowym na przyszły zysk pracuje większa kwota. Oprócz tego kapitalizacja dzienna pozwala na ominięcie 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, który potocznie nazywa się podatkiem Belki.

 

 


Procent składany - jak to działa?

Jeżeli mają miejsce częste naliczania odsetek, wówczas funkcjonuje zasada procentu składanego. Odsetki z pierwszego okresu kapitalizacji dopisuje się do salda lokaty. Dzięki temu na zysk pracuje wówczas znacznie większa kwota. Przykładowo: jeżeli mamy do czynienia z kapitalizacją co 30 dni, już w drugim miesiącu zysk przynosi zarówno odłożony kapitał, jak i odsetki za pierwszy miesiąc.

Jeżeli na lokacie na rok, która posiada kapitalizację na koniec okresu zapadalności z oprocentowaniem 5 proc. zdeponujemy 10 tysięcy złotych, wówczas po roku nasz zarobek wyniesie 500 złotych. Z tej kwoty 95 złotych będzie stanowił podatek należny fiskusowi, przez co do naszego portfela trafi jedynie 405 złotych. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na kapitalizację comiesięczną, zysk wynosiłby wówczas 510 złotych (a podatek 96 złotych), a do ręki otrzymalibyśmy 414 złotych. Po pierwszym miesiącu na koncie naszej lokaty byłaby kwota 10 034 złote. Ponadto pracowałaby ona na zysk w każdym kolejnym miesiącu.

Tego rodzaju mechanizm stosuje się bardzo często w kontach oszczędnościowych oraz IKE, które prowadzone są w formie rachunku. Niewątpliwą zaletą kont oszczędnościowych jest elastyczny dostęp do środków finansowych. Klientowi przysługuje bowiem prawo do wypłacania oraz wpłacania dowolnych sum w każdej chwili.

 

 


 

Pliki cookies