blockchain definicja

Blockchain czyli łańcuch bloków jest zakodowaną za pomocą algorytmów kryptograficznych bazą danych działającą w modelu P2P (peer-to-peer), pozwalającą na księgowanie transakcji, płatności i zapisów księgowych bez użycia centralnego komputera rejestrującego przepływ informacji.

Podstawą działania systemu są bloki, na których zapisywane są dane o transakcjach nazywanych węzłami, które po uwierzytelnieniu trafiają do rejestru. Każdy blok ma określoną pojemność, zależną od typu transakcji, na przykład transakcje oparte na wymianie kryptowaluty bitcoin mają pojemność 1 mb. Technologia nazywana jest łańcuchem dlatego że po zapełnieniu jednego bloku generuje się kolejny.

 

 


Blockchain - baza danych.

Dostęp do bazy danych ma każdy, jednak transakcje są podpisywane cyfrowo przy użyciu kryptografii krzywych eliptycznych (ECDSA) i zabezpieczone za pomocą kryptografii klucza publicznego w którym używa się dwóch kluczy powiązanych ze sobą, więc nawet po udostępnieniu jednego z nich, dane transakcji nadal są bezpieczne.

Użytkownicy biorący udział w transakcji są w pełni anonimowi. Dane są przypisywane na stałe do danego bloku, więc mając klucz dostępu ma się wgląd w historię transakcji, co daje dużą transparentność a to że transakcje są nieodwracalne i niemożliwe do podrobienia przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów, sprawia że korzystanie z nich jest bezpieczne.

 


Technologia blockchain.

Technologia blockchain powstała w 2009 roku razem z popularyzacją kryptowaluty bitcoin.

Początkowo była związana tylko z wirtualnymi walutami, jednak szybko znalazły się dla niej zastosowania w wielu innych gałęziach gospodarki światowej. Obecnie branża finansowa oraz ubezpieczeniowa pracują nad rozwojem technologii blockchain. Używana jest do uwierzytelniania transakcji giełdowych, prowadzenia ksiąg akcyjnych i rachunkowych oraz rejestru kupna-sprzedaży i historii ubezpieczenia aut. Od 2014 roku powstało też wiele start-upów tworzących nowe zastosowania i koncepcje dla technologii blockchain.

 


Blockchain - Jakie zalety?

Największą zaletą technologii blockchain jest brak konieczności pośredniczenia w transakcji instytucji zajmujących się weryfikacją i uwierzytelnianiem, co znacząco zmniejsza koszty transakcji.

Idąca za tym decentralizacja procesu powoduje uodpornienie systemu na cyberataki i awarie systemowe. Pełna anonimowość połączona z koniecznością uwierzytelniania transakcji daje bardzo duże możliwości, szczególnie że blockchain jest niezależny, nie podlega jurysdykcji żadnego państwa czy instytucji prywatnej, jest odporny na wpływy i wahania giełdowe więc jest bardzo ciekawą, ciągle rozwijającą się, alternatywą dla obecnego rynku finansowego.

 


 

Pliki cookies