sektor gospodarki definicja

Sektor gospodarki są to podmioty gospodarcze wykonujące podobne do siebie oraz w przeznaczeniu produkty bądź usługi.

Wyróżnia się cztery sektory gospodarki takie jak sektor rolniczy (pierwszy), przemysłowy (drugi), usługowy (trzeci) oraz zdobywania,przetwarzania oraz dostarczania danych (czwarty).

 

 

 

 

 

 


Sektory gospodarki - ogólna charakterystyka.

1. Sektor pierwszy.

Pierwszy sektor gospodarki obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo oraz przemysł wydobywczy. Jest to sektor w którym podmioty gospodarcze zajmują się między innymi hodowlą zwierząt, uprawą roślin czy też wydobywaniem kopalin.

2. Sektor drugi.

Obejmuje on przemysł przetwórczy oraz budownictwo. Podmioty gospodarcze w tym sektorze zajmują się przetwarzaniem między innymi warzyw i owoców pozyskanych od podmiotów z sektora pierwszego oraz branża budowlaną - stawianiem budynków czy budową dróg. 

3. Sektor trzeci.

Sektor trzeci obejmuje usługi. Podmioty gospodarcze w trzecim sektorze zajmują się dostarczaniem różnego rodzaju usług od turystyki poprzez usługi finansowe czy sprzątanie.

4. Sektor czwarty.

Obejmuje on między innymi zdobywanie oraz dostarczanie danych. Jest to sektor zajmujący się usługami zaawansowanymi w większości skierowanymi dla przedsiębiorców.

 


 

Pliki cookies