szara strefa definicja

Szara strefa jest to jeden z obszarów gospodarki, w którym dochody uzyskane zgodnie z prawem są ukrywane w części lub całości przed organami państwowymi (Urząd Skarbowy,Celny i inne). 

Szara strefa jest głównie związana z tak zwaną "pracą na czarno" gdzie większość bądź część wynagrodzenia jest ukrywana przed Państwem. W przypadku pracy na czarno pracodawca oszczędza na kosztach związanych z zatrudnieniem takiego pracownika, często nie płaci składek zdrowotnych i emerytalnych, oszczędza również na podatkach. Często również legalnie zatrudnieni pracownicy korzystają z szarej strefy dobrowolnie godząc się na minimalną wypłatę zgodną z prawem a resztę wynagrodzenia otrzymują w szarej strefie przez co pracownik może uzyskać większą kwotę do ręki kosztem wysokości odprowadzania składek. Z takiej sytuacji korzysta również pracodawca płacący niższe składki oraz podatki. Działalność w szarej strefie to również prowadzenie biznesu bez koniecznych do tego zezwoleń oraz koncesji np. prowadzenie sklepu monopolowego bez koncesji na sprzedaż alkoholu bądź sprzedaż alkoholu w restauracji bez posiadania koncesji na jego sprzedaż.

 


Szara strefa - jakie kary?

Za korzystanie z szarej strefy zarówno przedsiębiorca jak i pracownik mogą ponieść konsekwencje. Rodzaj kary oraz jej wysokość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności oraz jej skali.

Inny rodzaj kary oraz jej wysokość obowiązuje przy handlu bez koncesji a inny przy ukrywaniu wynagrodzenia. W przypadku unikania płacenia składek zdrowotnych w odpowiednich kwotach, w przypadku udowodnienia takiego zaniedbania, przedsiębiorca wedle ustawy może zostać obarczony grzywną w wysokości do 5000 zł za unikanie obowiązku płatności składek. Również w przypadku unikania opłacania podatków na podstawie ustawy o podatku VAT oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej uchylający się podatnik jest narażony na karę grzywny do 720 stawek lub pozbawienia wolności do lat 3.