start-up definicja

Start-up jest to nowa organizacja bądź przedsiębiorstwo poszukujące finansowania, planujące wprowadzić na rynek nowy rodzaj produktu, który ma zapewnić jej zysk.

Zwykle finansowanie start-upów opiera się na wsparciu osób zainteresowanych produktem bądź jego zakupem w przyszłości, środków własnych jej założycieli oraz aniołów biznesu czyli osób wspierających projekt finansowo w zamian za procent z zysku. Wsparcie ze strony osób zainteresowanych produktem odbywa się zwykle za pośrednictwem portali przeznaczonych do tego typu wsparcia. Aby zachęcić przyszłych klientów właściciel start-upa dokładnie opisuje jego funkcjonalność oraz umożliwia zakup przed premierą na specjalnych warunkach (niższa cena, dodatkowe atrakcje) dla wspierających.

 

 


Czym charakteryzuje się start-up?

Start-up charakteryzuje głównie kilka czynników. Po pierwsze w większości przypadków budżet samego założyciela jest niski. Nie posiada on narzędzi oraz możliwości wyprodukowania danego przedmiotu.

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięcia z reguły są przyszli klienci bądź osoby zainteresowane produktem skłonne wesprzeć projekt finansowo. Krótko mówiąc zwykle to wyjątkowy pomysł na dany produkt może zachęcić potencjalnych inwestorów do wsparcia projektu. Dzięki małemu wkładowi finansowemu ze strony założyciela, w przypadku powodzenia projektu może on osiągnąć duże zyski. Większość narzędzi potrzebnych do wprowadzenia produktu jest finansowana przez wspierających projekt. Niestety start-upy to również duże ryzyko nieudanej inwestycji. Wynika to głównie w większości przypadków ze słabej wiedzy założycieli start-upów na temat rozwoju biznesu. Sprawia to, że nawet mając duży budżet na inwestycję oraz pomysł nie są oni w stanie wprowadzić go w życie, bądź wprowadzony produkt okazuje się niedopracowany lub wadliwy. 

 


 

Pliki cookies