Co co jest kadencja

Kadencja jest to okres pełnienia danej funkcji przez urzędnika lub inny organ. Długość kadencji określa prawo, ale również ilość kadencji może być ograniczona np. kadencja prezydencka.

Kadencja występuje również w przypadku innych podmiotów jak np. członka zarządu, rady nadzorczej, spółki handlowej czy też akcyjnej. Sam kodeks spółek handlowych rozróżnia dwa rodzaje kadencji - odrębną oraz wspólną. Kadencja odrębna obejmuje osobno każdego członka co sprawia, że okres ich kadencji może być różny a ich mandaty mogą wygasać w innym czasie.

 

Kadencja wspólna obejmuje wszystkich członków jednocześnie, czyli okres ich kadencji jest jednakowy przez co mandaty mogą wygasać w tym samym czasie. Wygaśnięcie mandatu nie oznacza jednak zawsze końca kadencji, służy on przede wszystkim jako uprawnienie do wykonywania określonych funkcji jako członek danego organu.