co to jest rentowność

Rentowność jest to jeden z parametrów określających efektywność zarządzania kapitałem posiadanym przez przedsiębiorcę. Za pomocą wskaźnika rentowności można łatwo zmierzyć różnicę pomiędzy poniesionymi nakładami na działalność przedsiębiorstwa a uzyskanym zyskiem.

 

Jako miarę efektywności przy wskaźniku rentowności przyjmuje się zysk netto bądź zysk operacyjny zatem osiągnięty zysk odpowiada za poziom rentowności przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności często wykorzystuje się do porównania efektywności przedsiębiorstwa na przestrzeni miesięcy oraz lat. Sprawdzają się one również przy porównywaniu przedsiębiorstwa z konkurencyjnymi firmami.

 

Jakie znamy rodzaje rentowności?

Wyróżnić możemy 4 rodzaje rentowności, są to:

  • ROA - Rentowność aktywów.
  • ROE - Rentowność kapitałów własnych.
  • ROI - Zwrot z inwestycji.
  • ROS -  Rentowność sprzedaży.