faktura pro forma

Faktura pro-forma jest to dokument bardzo podobny do klasycznej faktury. Zazwyczaj różni się od niej dopiskiem pro-forma w tytule dokumentu.

 

Tak jak klasyczna faktura potwierdza ona zawarcie umowy sprzedaży jednak nie powoduje ona powstania skutków księgowo-prawnych. Często wykorzystywana jest ona przy zawieraniu umów sprzedaży z osobami nie będącymi płatnikiem vat.

 

 

 

 

 


Faktura pro-forma - Kiedy ją wykorzystujemy?

Popularną formą wykorzystywania faktury pro-forma pomiędzy przedsiębiorcami jest sporządzanie faktury pro-forma w celu umożliwienia zapoznania się kupującemu z warunkami danej oferty przed zawarciem umowy.

Taka czynność stosunkowo często wykorzystywana jest przy zawieraniu umowy przez internet - kupujący zamawia usługę w sklepie producenta, ten wystawia fakturę pro-forma z którą kupujący może się zapoznać. Po akceptacji warunków kupujący przelewa ustaloną kwotę z faktury pro-forma a sprzedający po otrzymaniu wpłaty wystawia klasyczną fakturę VAT na te same dane. Zawsze należy jednak brać pod uwagę to, że faktura pro-forma nie jest dowodem zawarcia transakcji, umożliwia ona jednak wykonanie określonych czynności prawnych.

 


 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies