aukcja holenderska

Aukcja holenderska to forma aukcji, w której cena wywoławcza jest wysoka, a następnie systematycznie obniżana, aż do momentu, gdy którakolwiek z uczestniczących stron wyrazi chęć zakupu przedmiotu za daną cenę.  Ostateczna cena, po której transakcja zostaje zawarta, jest ceną, po której ostatnia oferta została przyjęta.

Przykład aukcji holenderskiej.

Wyobraź sobie aukcję sprzedaży obrazu w galerii sztuki. Rozpoczynamy aukcję od wysokiej ceny wywoławczej, na przykład 10 000 złotych. Sprzedawca zaczyna obniżać cenę w równych odstępach czasu, na przykład co 10 sekund, o pewną stałą kwotę, na przykład 500 złotych. Uczestnicy aukcji mają możliwość licytowania i wyrażenia chęci zakupu obrazu po konkretnej cenie. W pewnym momencie, jedna z osób biorących udział w aukcji – nazwijmy ją osobą A – decyduje się kupić obraz za cenę 7 500 złotych. Ostatnia oferta została więc przyjęta, a cena 7 500 złotych staje się ostateczną ceną, po której obraz zostaje sprzedany.

W aukcji holenderskiej kluczowe znaczenie ma szybkość reakcji i decyzyjność uczestników. Cena spada stopniowo, co zachęca potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o zakupie w momencie, gdy cena osiągnie dla nich atrakcyjny poziom.