Aneks umowy kredytowej - Definicja oraz 1 przykład

Aneks umowy kredytowej to formalny dokument wprowadzający zmiany lub dodatki do istniejącej umowy kredytowej między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Aneks może dotyczyć różnych aspektów umowy, takich jak zmiana warunków kredytu, okresu spłaty, stóp procentowych czy innych istotnych parametrów. Jest to sposób na dostosowanie umowy kredytowej do zmieniających się warunków lub potrzeb obu stron.

 

Przykład aneksu do kredytu.

Załóżmy, że Firma A podpisała umowę kredytową z Bankiem X na kwotę 100 000 złotych na okres dwóch lat przy stałej stopie procentowej 5%. Umowa zakłada, że spłata kredytu będzie dokonywana w ratach miesięcznych.

Jednak po pewnym czasie Firma A napotyka na trudności finansowe z powodu spadku sprzedaży i chciałaby zmienić warunki umowy, aby zmniejszyć wysokość miesięcznej raty i odroczyć nieco termin spłaty.

W tym przypadku Firma A i Bank X mogą zawrzeć aneks umowy kredytowej. Przykładowe zmiany, które mogą zostać wprowadzone za pomocą aneksu:

  1. Zmiana stopy procentowej: Firma A może negocjować zmniejszenie stałej stopy procentowej z 5% na 4%, co zmniejszyłoby koszty odsetek płatne przez firmę.

  2. Zmiana okresu spłaty: Firma A może poprosić o wydłużenie okresu spłaty z dwóch lat na trzy lata, co obniżyłoby miesięczną ratę.

  3. Odroczenie spłaty kapitału: Firma A może prosić o odroczenie spłaty części kapitału na kilka miesięcy, co tymczasowo obniżyłoby wysokość raty.

  4. Wprowadzenie okresu karencji: Bank X może zgodzić się na wprowadzenie okresu karencji, podczas którego Firma A płaci tylko odsetki, a spłata kapitału zostaje zawieszona.

Aneks umowy kredytowej pozwoliłby na formalne uwzględnienie tych zmian i dostosowanie umowy do nowych warunków finansowych Firmy A. Obie strony muszą się zgodzić na wprowadzenie zmian i podpisać aneks, aby był on prawnie wiążący.