Marża - Definicja oraz 1 przykład

Marża to różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem produkcji lub zakupu danego produktu lub usługi. Odnosi się do dodatkowej kwoty, jaką firma może uzyskać jako zysk na danym produkcie lub usłudze po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z ich produkcją lub nabyciem.

 

Przykład marży.

Załóżmy, że firma produkuje i sprzedaje meble. Koszt produkcji jednego krzesła, wliczając materiały i pracę, wynosi 100 złotych. Firma decyduje się sprzedawać to krzesło za 200 złotych. Różnica między ceną sprzedaży (200 złotych) a kosztem produkcji (100 złotych) wynosi 100 złotych. To właśnie 100 złotych stanowi marżę firmy na tym produkcie.

W przypadku tego przykładu, marża wynosi 100 złotych, co jest zyskiem, jaki firma osiąga na każdym sprzedanym krześle po odjęciu kosztów produkcji. Marża jest istotnym wskaźnikiem w analizie rentowności przedsiębiorstwa i pomaga określić, ile zysku firma generuje z każdej jednostki sprzedanego produktu lub usługi.