marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy (MLM) to strategia sprzedażowa, w której firmy budują sieć niezależnych dystrybutorów do promowania i sprzedaży swoich produktów lub usług. W ramach MLM, dystrybutorzy nie tylko zarabiają na sprzedaży produktów, lecz także na rekrutowaniu nowych dystrybutorów, otrzymując prowizję od sprzedaży generowanej przez osoby, które dołączą do ich zespołu.

 

Podstawowe cechy marketingu wielopoziomowego to:

  1. Sieć niezależnych dystrybutorów: Tworzenie struktury opartej na wielu poziomach, gdzie każdy dystrybutor ma możliwość zarabiania poprzez sprzedaż produktów oraz werbowanie nowych członków do swojej grupy.

  2. Prowizje i bonusy: Dystrybutorzy otrzymują prowizje nie tylko od swoich własnych sprzedaży, ale również od sprzedaży generowanej przez osoby, które zwerbowali do swojej linii dystrybucji.

Przykłady marketingu wielopoziomowego obejmują:

  1. Firma XYZ produkująca suplementy diety: Firma ta ma sieć niezależnych sprzedawców, którzy nie tylko sprzedają suplementy bezpośrednio klientom, ale również zachęcają innych do dołączenia do firmy jako dystrybutorzy. Ci dystrybutorzy zarabiają nie tylko na własnych sprzedażach, lecz także na sprzedaży swojego zespołu.

  2. Firma kosmetyczna ABC: Firma ta wykorzystuje strategię MLM, pozwalając swoim dystrybutorom zarabiać poprzez sprzedaż produktów kosmetycznych oraz rekrutowanie nowych członków do swojej grupy. Dystrybutorzy mogą awansować na wyższe poziomy w strukturze firmy, zdobywając dodatkowe korzyści i prowizje.

Marketing wielopoziomowy budzi wiele opinii - niektórzy podkreślają jego potencjał do generowania dochodu i budowania własnego biznesu, podczas gdy inni krytykują go za przypominanie schematu piramidy finansowej, gdzie zyski zależą głównie od werbowania nowych uczestników. Wiele firm MLM działa w obszarze legalnym, ale istnieją również przypadki nieetycznych praktyk w tym modelu biznesowym.