Ubezpieczenia majątkowe - Aktualna oferta

 

 

Ubezpieczenia na dom.

Ubezpieczenie majątkowe jest to jeden z dwóch głównych rodzajów ubezpieczeń. Służy ono do zabezpieczenia składników majątku przed zniszczeniem bądź utratą (pożar, powódź, gradobicie i inne).

Do składników majątku w przypadku ubezpieczenia majątkowego zaliczyć można wszelkiego rodzaju budowle takie jak domy, magazyny, hale, mieszkania oraz wyposażenie tych budowli czyli różnego rodzaju przedmioty między innymi maszyny, urządzenia, produkty. W ramach ubezpieczenia majątkowego wliczyć można również takie dobra jak dzieła sztuki, papiery wartościowe czy też biżuterię. Do ubezpieczeń majątkowych wlicza się również odpowiedzialność cywilna czyli ubezpieczenie chroniące w przypadku uszkodzenia czyjegoś dobra z własnej winy. Polecamy zapoznać się z listą ubezpieczeń majątkowych przez internet na naszej stronie.

 


 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies