Ubezpieczenia majątkowe - Aktualna oferta

 

 

Ubezpieczenia na dom.

Ubezpieczenie majątkowe jest to jeden z dwóch głównych rodzajów ubezpieczeń. Służy ono do zabezpieczenia składników majątku przed zniszczeniem bądź utratą (pożar, powódź, gradobicie i inne).

Do składników majątku w przypadku ubezpieczenia majątkowego zaliczyć można wszelkiego rodzaju budowle takie jak domy, magazyny, hale, mieszkania oraz wyposażenie tych budowli czyli różnego rodzaju przedmioty między innymi maszyny, urządzenia, produkty. W ramach ubezpieczenia majątkowego wliczyć można również takie dobra jak dzieła sztuki, papiery wartościowe czy też biżuterię. Do ubezpieczeń majątkowych wlicza się również odpowiedzialność cywilna czyli ubezpieczenie chroniące w przypadku uszkodzenia czyjegoś dobra z własnej winy. Polecamy zapoznać się z listą ubezpieczeń majątkowych przez internet na naszej stronie.