przezinternetPożyczka jest operacją która polega ma udzieleniu kwoty pieniężnej lub innych określonych przedmiotów na czas określony lub też nieoznaczony. 

Pożyczka udzielana jest przez instytucję lub przez osobę fizyczną. Gdy termin spłaty pożyczki nie jest jasno określony, wtedy pożyczkobiorca zobowiązany jest ją zwrócić w okresie sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Każda firma udzielająca pożyczki musi podlegać regulacjom dotyczących kredytu konsumenckiego a sama kwestia pożyczki jest regulowana przez kodeks cywilny. W odróżnieniu od kredytu pożyczka może dotyczyć zarówno środków pieniężnych jak i przedmiotów. Przy braniu pożyczki nie trzeba określać celu na jaki ma być ona przeznaczona.

 

 

Aktualna oferta pożyczek przez internet