Polityka cookies na naszym serwisie.

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie procredito.pl, zarządzanym przez firmę Procredito Tomasz Szymaniak o numerze NIP 7842445835 zarejestrowaną w CEIDG pod adresem Osiniec 35, 62-200 Osiniec.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe potrzebne dla prawidłowego działania serwisu. Są one zapisywane na komputerze użytkownika korzystającego z portalu oraz w zależności od ich rodzaju usuwane po zakończeniu korzystania z niego bądź po dłuższym czasie. Użytkownik może również usunąć pliki manualnie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce.Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Za jej pomocą może zablokować określone pliki bądź wszystkie. W przypadku zezwoleniu przeglądarce na zapis plików cookies, użytkownik zgodnie z przepisami zezwala na ich użycie podczas używania serwisu procredito.pl. Sposób zarządzania polikami cookies dla danej przeglądarki znaleźć można na stronie jej producenta. Właściciel serwisu procredito.pl nie ponosi odpowiedzialności za jego nieprawidłowe działanie w przypadku blokady plików cookies w przeglądarce. Pliki cookies są wykorzystywane zarówno przez serwis procredito.pl jak i partnerów tego serwisu zamieszczających oferty produktów finansowych na tym portalu. Dokładne informacje o szczegółach zarządzania plikami cookies znajdą Państwo po przejściu na stronę partnera, którego wybrali Państwo ofertę na stronie procredito.pl. Pliki cookies zawarte bezpośrednio na serwisie procredito.pl mają na celu takie działania jak: testowanie wydajności witryny, zliczanie statystyk klikniętych oraz wysłanych wniosków przez klientów, zliczanie statystyk odwiedzanych artykułów oraz reklam.

Polityka Prywatności

Dbamy o zapewnienie jak najwyższego wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez serwis procredito.pl.

Właściciel serwisu zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zarządzania danymi osobowymi swoich użytkowników oraz klientów. Funkcjonowanie serwisu oparte jest również na przestrzeganiu przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu.

Dane zbierane przez serwis procredito.pl

Właściciel zbiera dane osobowe tylko w przypadku kilku ściśle określonych powodach, są to:

 • Skorzystanie przez użytkownika z oferty pomocy dla zadłużonych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, w tym przypadku przekazuje następujące dane osobowe:
 1. Imię,
 2. Numer telefonu,
 3. E-mail,
 4. Opis sytuacji finansowej klienta,
 5. Dokumenty przesłane przez klienta.

W tym przypadku dane osobowe klienta przekazywane są do partnera serwisu jakim jest 7&7 Sp. z o.o., Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław  w celach kontaktu z klientem oraz przedstawienia oferty. Dane osobowe przesłane do serwisu procredito.pl usuwane są w ciągu 30 dni od ich przesłania. W celu zapoznania się z przetwarzaniem danych przez partnera serwisu, należy zapoznać się z polityką prywatności na jego stronie pod adresem https://prawnik20.pl/odszkodowania-spam/polityka-prywatnosci.

 • Skorzystanie przez użytkownika z formularzy kontaktowych pod adresem https://procredito.pl/kontakt, https://procredito.pl/odszkodowania/regionalne , https://procredito.pl/odszkodowania/poznan-powypadkowe , https://procredito.pl/odszkodowania/doplaty-do-odszkodowan  .W tym przypadku przesyłane zostają następujące dane:
 1. Imię,
 2. E-mail,
 3. Numer telefonu,
 4. Wiadomość od użytkownika.

W tym przypadku dane osobowe zostają wykorzystane przez serwis procredito.pl w celu kontaktu z klientem dotyczącym jego wiadomości oraz usuwane są w przeciągu 30 dni od ich otrzymania.

 • Skorzystanie przez użytkownika z przesłania e-mail na jeden z adresów e-mail zawartych na stronie. W tym przypadku użytkownik może przesłać swoje dane osobowe, które zostają wykorzystane w celach kontaktu z klientem związanym z wysłaną przez niego wiadomością. Dane te zostają usunięte w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika za pośrednictwem powyższych środków jest właściciel serwisu procredito.pl - Tomasz Szymaniak.

Wszystkie zgromadzone dane osobowe przez serwis procredito.pl nie są przechowywane dłużej niż 30 dni oraz nie są przez niego gromadzone. W przypadku przekierowania klienta pod konkretną ofertę zamieszczoną na serwisie, powinien on zapoznać się z polityką prywatności właściciela oferty na jego stronie. Właściciel serwisu procredito.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, plików cookies i innych informacji przez właścicieli ofert zamieszczonych na jego serwisie.

Na jakiej podstawie serwis przetwarza dane Użytkowników?

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez serwis procredito.pl uzyskania danych kontaktowych, użytkownik, który wypełni formularz kontaktowy, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach kontaktowych co jest jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jakie są uprawnienia Użytkowników serwisu dotyczące ich Danych Osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych - użytkownik ma prawo wysłania zapytania dotyczącego jakie dane zostają przetworzone oraz ma możliwość otrzymania pliku z jego danymi osobowymi przetwarzanymi przez serwis oraz informacją gdzie zostają one przekazane. Aby przesłać zapytanie w tej sprawie, użytkownik powinien wypełnić formularz kontaktowy w dziale kontakt.
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - użytkownik po przesłaniu swoich danych za pośrednictwem jednego z formularzy ma prawo żądać ich poprawy, ograniczenia bądź całkowitego usunięcia. W tym celu powinien wypełnić formularz kontaktowy w dziale kontakt.
 • prawo wniesienia sprzeciwu - użytkownik ma prawo sprzeciwu do przetwarzania jego danych osobowych oraz przesyłania ich do wyżej wymienionych partnerów. W tym celu powinien wypełnić formularz kontaktowy w dziale kontakt.
 • prawo wycofania zgody - użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie jego danych kontaktowych. W tym celu powinien wypełnić formularz kontaktowy w dziale kontakt.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?

Serwis procredito.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności danych osobowych użytkowników, a także do zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Serwis stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.