Bank jest to instytucja prowadząca działalność polegającą na udzielaniu kredytu, przyjmowaniu depozytów oraz innych czynności wymienionych w statucie danego banku. 

Każdy bank musi działać zgodnie z przepisami ustawy Prawa Bankowego. Bank swoje przychody czerpie z różnego rodzaju opłat takich jak odsetki, prowizje, różnego rodzaju opłaty transakcyjne i inne. Sektor bankowy wyróżnia się względem innych elementów systemu finansowego gwarantowaniem depozytów. Działalność gwarancyjna polega na  zapewnieniu deponentom wypłaty, do wysokości określonej przepisami prawa, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (np. upadłość banku). Instytucją gwarantującą środki zgromadzone w polskich bankach jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

 

 

 


 

Pomóż promować polski serwis finansowy. Polub nas na facebooku!

 

 Czynności bankowe które wykonywać może bank według Prawa bankowego są następujące:

 • udzielanie kredytu,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 • udzielanie pożyczek,
 • udzielanie poręczeń,
 • operacje czekowe/wekslowe,
 • nabywanie/zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • inne.

 


 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

 • Facebook
 • crunchbase
 • Linkedln

Pliki cookies