Co to jest bank

Bank jest to instytucja prowadząca działalność polegającą na udzielaniu kredytu, przyjmowaniu depozytów oraz innych czynności wymienionych w statucie danego banku. 

Każdy bank musi działać zgodnie z przepisami ustawy Prawa Bankowego. Bank swoje przychody czerpie z różnego rodzaju opłat takich jak odsetki, prowizje, różnego rodzaju opłaty transakcyjne i inne. Sektor bankowy wyróżnia się względem innych elementów systemu finansowego gwarantowaniem depozytów. Działalność gwarancyjna polega na  zapewnieniu deponentom wypłaty, do wysokości określonej przepisami prawa, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności (np. upadłość banku). Instytucją gwarantującą środki zgromadzone w polskich bankach jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

Pomóż promować polski serwis finansowy. Polub nas na facebooku!

Czynności bankowe które wykonywać może bank według Prawa bankowego są następujące:

  • udzielanie kredytu,
  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  • udzielanie pożyczek,
  • udzielanie poręczeń,
  • operacje czekowe/wekslowe,
  • nabywanie/zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  • inne.