dobra komplementarne definicja

Dobra komplementarne- dobra, które wzajemnie się uzupełniają i są w związku z tym najczęściej konsumowane razem, np. komputer i monitor, samochód i benzyna. 

Dla dóbr komplementarnych istnieje odwrotna zależność pomiędzy zmianami ceny jednego z nich a popytem na drugie, co oznacza, że wzrost ceny jednego z nich prowadzi do spadku popytu na drugie, czyli oznacza to, że wzrost ceny jednego z nich prowadzi do spadku popytu na drugie. Przykładem może być załamanie się rynku silników z dużymi pojemnościami podczas kryzysu paliwowego w USA, kiedy to cena benzyny drastycznie wzrosła. Wartość mieszanej elastyczności popytu na dobra komplementarne jest ujemna.

Komplementarność w aspekcie ekonomicznym- to traktowanie, relacja, związek wzajemnego uzupełnienia dóbr dla użycia konsumentów w celach produkcyjnych albo konsumpcyjnych. Dobra są komplementarne gdy posiadanie jednego dobra powoduje popyt na drugie. Komplementarność wtenczas istnieje kiedy posiadanie pewnego dobra jest niezbędnym wymaganiem, niezbędną umową korzystania drugiego dobra. Komplementarność umiarkowana oznacza jednostronność zmian popytu na daną grupę dóbr wyniku np. wzrostu dochodu, co ma praktycznie znaczenie w planowaniu popytu na dane dobra.

 

Kategorie dóbr na komplementarnych ze względu na popyt:

  • Ilościowe komplementarne dobra - wyższa ilość od jednego produktu prowadzi do wyższej wartości dla innego (np. prawy i lewy buty).
  • Jakościowe komplementarne dobra - wyższa jakość produktu prowadzi do wyższej wartości krańcowej jakości dla innego ( np. garnitur połączony z krawatem ).
  • Komplementarne dobra w kategorii uzupełnienia – wartość koszyka produktów powiązanych Est opcjonalna wartością użytkowania, najlepiej pasuje do bieżących potrzeb ( np. domowa filmowa biblioteczka ).
  • Cross- category komplementarne dobra – kiedy produkty są istotnie połączone dla uzyskania wyższej wartości ( np. mleko i zborze, sprzęt i oprogramowanie).
  • Komplementarne dobra oparte na dostawcy – niezależne produkty stają się komplementarnymi, gdy zapewnione jedną firmą ze względu na markę lub usługi dostawy skutków ubocznych ( np. operacje bankowe i inwestycje).
  • Dynamiczne komplementarne dobra – dobra które są substytutami w statycznym ustawieniu mogą stać się komplementarnymi w dynamicznym otoczeniu ( np. różne sezony telewizyjnych programów ).
  • Komplementarne dobra poszczególnych agentów – kiedy odbywa się interakcja agentów, ich wybory mogą być komplementarne ( np. decyzja o tworzeniu związku musi być wzajemnie wybrana).

 

 

Pliki cookies