programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe mają one na celu przywiązanie potencjalnego klienta do produktów, usług danej firmy. W praktyce wiele uwagi poświęcić należy budowaniu trwałych relacji między sprzedającym a nabywcą, taka ściśle powiązana partnerska relacja będzie w dużym stopniu decydować nie tylko o obrotach, ale także o utargu i ewentualnym zysku. Im trwalsze i głębsze powiązania tym oferta może być bardziej rozbudowana. Programy lojalnościowe również mogą być wykorzystywane jako zachęta do wejścia z marką w głębszą relację dla klientów, którzy nie wykazywali do tej pory zbyt dużego przywiązania do produktu  danej firmy, stałby się one bowiem szczególnie istotne w obliczu dużej konkurencji na rynku. Historia programów lojalnościowych sięga przełomu XIX oraz XX wieku, gdy w firmie Sperry & Hutchinson za dokonywany zakup zaczęto wydawać klientom znaczki, których określoną liczbę można było potem wymieniać na nagrody, natomiast ich największy rozwój przypada na ostatnie 30 lat. Dzisiejsze programy lojalnościowe wyewoluowały do bardziej zorientowanych na klienta a niżeli na sam program. Opcje nagradzania są w nich dużo bardziej różnicowane niż kiedyś, postęp technologiczno-informatyczny jest intensywnie wykorzystywany do zdobywania oraz gromadzenia informacji o klientach.

Sprzedawcom zależeć powinno, by zakup ich produktów nie był jednorazowy, jednak by stał się transakcją wielokrotną, posiadając lojalnościowych klientów firma osiąga wiele korzyści, m.in.:

- Zadowolony klient z czasem dokonuje większych zakupów, również poleca daną markę następnym klientom,

- stały klient nie jest wrażliwy na zmianę ceny,

- koszty obsługi stałych klientów obniżają się wraz z upływem czasu.

 

Etapami konstruowania programów lojalnościowych są:

- Określenie grupy docelowej,

- określenie celów spełnienia programów,

- określenie budżetu marketingowego,

- określenie produktów oraz usług do udziału w programie,

- wybór strategii kwestii personelu,

- rozwiązanie kwestii personelu.

 

By określony program lojalnościowy okazywał się skuteczny, należy zadbać o spełnienie takich  warunków jak:

- Zdobycie nagród, przywilejów powinno być realne, a więc możliwe do osiągnięcia w stosunkowo krótkim czasie,

- program powinien być prosto skonstruowany tak aby nie piętrzyć przed konsumentem dodatkowych trudności które mogą go zniechęcić,

- konsument powinien poczuć się zaangażowany emocjonalnie w daną ofertę,

- komunikacja z klientem nie powinna służyć wyłącznie promocji firmy, gdyż głównym celem programu jest zawsze zbudowanie więzi z klientem,

- warto również rozważyć niewydawanie kolejnej karty stałego klienta, lecz identyfikować go za pomocą tej którą już się posiada m.in. płatniczej,

- program powinien być zbudowany co najmniej z dwóch etapów tak aby klient czuł się zmotywowany do starań o wejście na wyższy poziom.