usługa definicja

Usługa jest każdą korzyścią albo działalnością, która nie ma materialnego charakteru. Usługę może zaoferować jedna strona drugiej, niekoniecznie musi ona być związana ze sprzedażą usług albo dóbr w odniesieniu do produktu, który można kupić na własność.

 

 

 

 

 

 


Cechy usług.

Niematerialność.

Proces realizacji usług musi mieć niematerialny charakter, co oznacza, że nie tylko nie można ich spróbować, ale również usłyszeć czy poczuć przed dokonaniem ostatecznego zakupu. Klient tak naprawdę kupuje czas, doświadczenie albo proces. W produkcję usług zaangażowane są również materialne elementy np. usługi transportowe lub hotelarskie. Niematerialność usług powoduje jednak, że klienci mają problem nie tylko z oceną jakości, ale również porównywaniem. Klient przed wykonaną usługą podejmuje pewnego rodzaju ryzyko, właśnie dlatego klienci bardzo duży nacisk kładą na źródło informacji co pomaga im w dokonaniu właściwego wyboru. 

Nietrwałość.

Nietrwałość usług przejawia się brakiem możliwości przechowywania, magazynowania czy inwentaryzowania. Powoduje to, że usługi mogą być zaspokajane z bieżącej produkcji, z kolei wielkość konsumpcji będzie zależała nie tylko od potencjału ludzkiego, ale również rzeczowego i zaangażowania w świadczenie danej usługi. Ponadto usługi nie mogą być objęte ochroną patentową. 

Różnorodność.

Kontrola oraz standaryzacja usług są utrudnione. Firma świadcząc daną usługę nie może być pewna co do jej jakości, nie może również zapewnić kontroli nad nią. 

Nierozdzielność.

Nie można fizycznie rozłączyć usługi od osoby wykonawcy, gdyż to ona w zdecydowanej większości przypadków jest istotą tej usługi. Usługa ponadto dostępna jest dla nabywcy w określonym czasie, co oznacza, że jej dostępność jest ograniczona.

Heterogeniczność.

Różnorodność wykonania danej usługi oznacza, że nie może ona być wykonana w dokładnie takie sam sposób, jej wykonanie będzie zależało od tego kot, a także kiedy będzie ją wykonywał. Usługi są kształtowane nie tylko przez personel danej firmy, ale również usługobiorcę. W związku z tym ich finalne cechy powstają dopiero w momencie kontaktu usługi z nabywcą. Konsekwencją tego faktu będzie unikatowość usług. Klientowi bardzo trudno będzie otrzymać dwa razy taką samą usługę. 

Znaczenie usług.

Usługi zaczynają coraz więcej znaczyć w gospodarce światowej od drugiej połowy XX wieku. W Polsce można było ten dynamiczny wzrost dostrzec od momentu transformacji w gospodarkę rynkową. Przejawem tego zjawiska jest systematycznie rosnąca liczna banków, punktów gastronomicznych, sieci handlowych, usług edukacyjnych, telefonii komórkowych, usług biznesowych oraz bardzo szybki rozwój usług, które są świadczone w internecie. 

Jakość usług.

Jakość usług będzie zależała od takich czynników jak doświadczenie, wiedza czy zapotrzebowania na daną usługę. Jakość usług jest to stopień w jakim dana usługa spełnia wymagania, które zostały przed nią stawiane. Usługobiorca jest głównym źródłem wymagań usługi. Zadowolenie klientów odgrywa najważniejszą rolę w ocenie jakości danej usługi. Jakość usług będzie zależała nie tylko od klienta, ale również od jego postawy i zachowania. 

 

 


 

Pliki cookies