analiza zmian dla klientów banków w 2017 roku.Rok 2017 tak jak poprzedni ma wprowadzić wiele zmian dla klientów banków. Zapowiadane od dłuższego czasu regulacje oraz ustawy mają w tym roku otrzymać końcową formę. Pierwszą znaczną zmianą wprowadzoną już na początku 2017 roku jest podwyższenie minimalnej wysokości wkładu własnego dotyczącego kredytu mieszkaniowego. W tym roku ma wynosić on 20 proc. wartości nieruchomości na jaką ma być przeznaczony kredyt. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie wkładu własnego może zmniejszyć ilość zaciąganych kredytów mieszkaniowych w tym roku. Mimo zachowania 10 proc. wymaganego wkładu własnego, ponieważ większość banków jeszcze nie jest gotowa sfinansować pozostałych 10proc. wkładu.

Kolejną ważną zmianą, której wprowadzenie ma nastąpić w lutym jest prawo do założenia uproszczonego i bezpłatnego rachunku płatniczego w przypadku, gdy konsument nie posiada konta w żadnym banku. Produkt taki muszą zaoferować wszystkie podmioty oferujące usługę założenia rachunku płatniczego. Produkt ten wynika z dyrektywy unijnej i w założeniu ma umożliwić prawnie posiadanie bezpłatnego rachunku płatniczego dla osób, które nie mają dużych wymagań co do dodatkowych udogodnień na takim rachunku. Produkt ten ma zaoferować podstawowe możliwości takie jak wpłaty i wypłaty, przelewy oraz korzystanie z bankomatów. Udogodnienie to na pewno zachęci klientów do otwierania kont bankowych przez internet, którzy do tej pory ich unikali ze względu na niechęć do opłat związanych z ich prowadzeniem. W lutym planowana jest również kolejna zmiana dotycząca kont bankowych. Zmianie ulec ma procedura przenoszenia rachunków, która od tego roku ma być prawnie uregulowana. Bez wątpienia ułatwi ona klientom przenosiny swojego konta bankowego. Regulacji podlegać będzie między innymi czas w którym ma nastąpić przeniesienie oraz wszystkie obowiązki banku względem klienta jak i odwrotnie klienta względem banku.

Jedną z ważniejszych zmian w 2017 roku jest regulacja w zaciąganiu kredytów hipotecznych w obcej walucie. Od tego roku kredyt w obcej walucie będzie można uzyskać tylko w przypadku osiągania większości dochodu w tej właśnie walucie. Zmianom w kredytach hipotecznych ulec mają również inne regulacje takie jak wprowadzenie 14 dniowego czasu na odstąpienie od umowy w przypadku, gdy klient dojdzie do wniosku, że jednak zaciągnął kredyt zbyt pochopnie. Ograniczeniu ulegnie również okres pobierania opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu do 36 miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku problemów ze spłatą kredytu hipotecznego klient otrzyma również 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości.

Zmiany szykują się również w pośrednictwie kredytowym. Od tego roku każdy klient będzie mógł zapoznać się z wynagrodzeniem pośrednika za zaciągnięty kredyt, między innymi wysokość uzyskanej prowizji oraz pozostałych wynagrodzeń związanych z kredytem. Sami pośrednicy również będą musieli spełnić więcej niezbędnych wymagań, które umożliwią im wykonywanie zawodu. Zmiana w pośrednictwie kredytowym powinna pomóc w eliminowaniu nieuczciwych pośredników kierujących się tylko wysokością prowizji a nie najlepszą ofertą kredytową dla klienta.