pitFormularz PIT-38 dedykowany jest wszystkim tym, którzy uzyskali przychody kapitałowe w 2018 roku. Rozliczenie dotyczy inwestorów prywatnych, a opodatkowanie następuje ryczałtowo w wysokości 19%.

Warto wiedzieć, że przychody o charakterze kapitałowym nie są rozliczane na tym samym formularze co inne przychody konkretnego podatnika. Zawsze jest to PIT-38. W 2019 roku PIT online został przygotowany w programie Twój e-PIT. Oznacza to, że logując się na portal stworzony przez Ministerstwo Finansów, wypełniony formularz będzie czekał na naszą akceptację, a jeżeli tego nie zrobimy, ani nie złożymy deklaracji rocznej w formie tradycyjnej, przygotowane e-rozliczenie będzie uważane za złożone w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

 

 


Do przychodów kapitałowych należą głównie:

 

  • odsetki od depozytów bankowych,
  • odsetki od lokat,
  • odsetki od innych form oszczędzania, przechowywania bądź też inwestowania,
  • pochodzące z obrotu papierami wartościowymi,
  • dywidendy,
  • pozostałe środki finansowe uzyskane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w ramach PIT nie są rozliczane zyski pochodzące z lokat bankowych ani oprocentowanych rachunków, a także te, które uzyskaliśmy dzięki uczestnictwu w otwartych funduszach inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że instytucje zarządzające wymienionymi środkami finansowymi odprowadzają należny podatek. Warto również wiedzieć, że osoby posiadające akcje i obligacje powinni się rozliczyć z fiskusem samodzielnie tylko w jednym przypadku - w momencie sprzedaży. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizyczny w sposób szczegółowy reguluje jakie przychody powinny być rozliczane w ramach PIT-38. Ustawodawca wskazał, że są to środki finansowe pochodzące:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną,
  • z tytułu objęcia udziałów w spółkach lub też wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Dla podatnika ważną informacją jest również to, że w ramach formularza PIT-38 rozlicza się również przychody kapitałowe uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbywa się to w drodze wypełnienia załącznika PIT/ZG.

Abyśmy mogli rozliczyć się z fiskusem z przychodów kapitałowych, istotne jest abyśmy zebrali wszystkie informacje z biur maklerskich. Odbywa się to w drodze PIT-8C dostarczonego do urzędu skarbowego oraz podatnika. Biuro maklerskie powinno przekazać podatnikowi rozliczenie do końca lutego 2019 roku, natomiast sam podatnik powinien rozliczyć się do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Od 2019 roku wypełniony PIT-38 czeka na podatników w portalu Twój e-PIT. 

PIT-38 musimy wypełnić indywidualnie. Nie ma tu możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Nie ma również przepisu, który mówiłby o tym, że inwestor może dokonać jakichkolwiek odliczeń czy uwzględnić jakiekolwiek ulgi. Warto jednak wiedzieć, że wypełniając PIT-38 możemy przekazać 1% podatku na rzecz wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego.

PIT-38 może być złożony drogą elektroniczną bądź tradycyjną do końca kwietnia 2019 r. Gotową deklarację możemy zweryfikować na portalu Twój e-PIT i nanieść niezbędne poprawki albo zaakceptować ją w takiej formie, w jakiej została przygotowana. Jeżeli nie złożymy rocznej deklaracji podatkowej w formie papierowej ani nie zaakceptujemy jej wersji tradycyjnej, PIT-38 zostanie zaakceptowany ostatniego dnia przeznaczonego na składanie rozliczeń, tj. 30 kwietnia 2019 roku. 

 


 

Pliki cookies