Niemcy to nasz sąsiad i jednocześnie bardzo popularny kierunek wyjazdów zarobkowych Polaków. Wielu osobom, które tam legalnie pracowały, należy się zwrot nadpłaty podatku. Podpowiadamy, jak odzyskać te pieniądze.

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden wynika, że obecnie w Niemczech przebywa 783 tys. Polaków. W ciągu ostatnich 4 lat ich liczba wzrosła o 109 tys. Naszych rodaków przyciąga tam przede wszystkim możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.

 

Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego. Wynika z nich, że w 2017 roku to właśnie Polacy przebywający w Niemczech dokonali największego transferu pieniędzy do kraju – 1,5 mld zł. Dla porównania drudzy w zestawieniu emigranci w Wielkiej Brytanii przelali do Polski tylko 0,9 mld zł. Większość z tych osób, które przekazywały pieniądze do kraju, zarobiło je właśnie dzięki legalnemu zatrudnieniu w Niemczech, a to wiązało się często z koniecznością rozliczenia przed niemieckim fiskusem.

 


Podatki w Niemczech

 

- System podatkowy w Niemczech jest tak skonstruowany, że pozwala rozliczyć się podatnikowi za ostatnie 4 lata. To oznacza, że w 2019 roku możemy złożyć zeznanie podatkowe nawet za 2015 rok – podkreśla ekspert z euro-tax.pl. – Chociaż tamtejszy system podatkowy jest bardzo stabilny, to jednak zmienia się tam na przykład kwota wolna od podatku. Trzeba zwrócić na to uwagę przy rozliczeniu.

W Niemczech obowiązują dwa rodzaje podatków. Pierwszy ma charakter nieograniczony i obejmuje wszystkie dochody podatnika bez względu na kraj, w jakim zostały osiągnięte. Taki obowiązek podatkowy dotyczy Polaków, którzy pracowali u naszych zachodnich sąsiadów przez co najmniej pół roku i tam właśnie uzyskali 90% swoich rocznych dochodów. Natomiast drugi podatek ma charakter ograniczony. Podlegają mu osoby, które zarobiły w ciągu roku nie więcej niż 17 tys. zł w Niemczech i pracowały tam krócej niż 6 miesięcy, a w Polsce ich dochód nie przekroczył 19,2 zł.

 

Każdemu podatnikowi przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku, która jest ustalana co roku i wynosi:

  • w 2019 roku: 9168 euro;
  • w 2018 roku: 9000 euro;
  • w 2017 roku: 8820 euro;
  • w 2016 roku: 8652 euro;
  • w 2015 roku: 8472 euro;
  • w 2014 roku: 8354 euro.

 

Do tego podatnikom przysługuje również co roku ulga podatkowa na dzieci, pod warunkiem, że nie pobierają zasiłku Kindergeld. Ulga ta wynosi:

  • w 2017 roku: 7356 euro;
  • w 2016 roku: 7248 euro;
  • w 2015 roku: 7152 euro;
  • w 2014 roku: 7008 euro.

 

Kiedy i gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Legalna praca w Niemczech oznacza konieczność rozliczenia się z niemieckim fiskusem. Podatnicy często otrzymują wezwanie do takiego rozliczenia z tamtejszego urzędu. W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie zeznania podatkowego nawet bez wezwania fiskusa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy podatnik zarabiał miesięcznie więcej niż 410 euro z najmu lub dzierżawy lub otrzymywał świadczenia przekraczające 410 euro (np. na urlopie macierzyńskim).

Łatwo się domyślić, że zanim wystąpimy o zwrot nadpłaconego podatku, musimy najpierw złożyć roczne rozliczenie. Procedura jest podobna jak w Polsce. Rozliczenie składa się w Urzędzie Skarbowym odpowiednim do miejsca zameldowania, można to również zrobić przez internet lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej w podatkach firmy. Na tym jednak procedura się nie kończy. Należy teraz zaczekać na decyzję fiskusa o wymiarze podatku dochodowego (Einkommensteuerbescheid). Właśnie z tego dokumentu można się dowiedzieć, czy należy nam się zwrot podatku i w jakiej wysokości. Pieniądze ze zwrotu podatku przelewane są na konto podatnika najczęściej w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji.

 

Należy zwrócić uwagę, że w 2018 roku zmieniły się terminy składania deklaracji podatkowej. Jeśli będziemy rozliczali się z fiskusem samodzielnie za 2018 rok, mamy na to czas do 31 lipca 2019 roku (za wcześniejsze lata należało złożyć deklarację do 31 maja 2018 roku), a gdy korzystamy z usług doradcy podatkowego, ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej za 2018 rok to 28 lutego 2020 roku.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do odzyskania podatku z Niemiec?

Aby móc wypełnić niemieckie formularze podatkowe, konieczne jest przygotowanie do tego odpowiednich dokumentów. Potrzebna będzie przede wszystkim karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), którą otrzymuje się od pracodawcy. Ewentualnie można wykorzystać także ostatni odcinek z wypłaty (Lohn und gehalt Abrechnung), ale musi on zawierać datę zakończenia pracy u danego pracodawcy. Niektóre firmy specjalizujące się w zwrotach podatków z Niemiec (https://euro-tax.pl/zwrot-podatku/z-niemiec/), pomagają uzyskać powyższe dokumenty u pracodawcy, jeśli podatnik ich nie posiada. Warto także gromadzić wszelkie dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty związane z pracą na terenie Niemiec (np. umowa najmu mieszkania itp.).

Rozliczając się z niemieckim fiskusem, trzeba także przygotować się na konieczność dostarczenia zaświadczenia o dochodach z Polski. W naszym Urzędzie Skarbowym należy pobrać zaświadczenie UE/EOG na drukach unijnych.

Warto starać się o zwrot podatku z Niemiec, ponieważ w ten sposób można odzyskać nawet kilka tysięcy złotych. Jeśli ktoś jednak nie czuje się na siłach, aby samemu zmierzyć się z niemieckimi procedurami podatkowymi, bez problemu znajdzie na rynku firmę, która pomoże mu odzyskać nadpłatę podatku.