500+W lutym tego roku zapowiedziane zostało przyznanie świadczenia 500 złotych również na pierwsze dziecko bez konieczności spełniania kryterium dochodowego. Pomimo, że same wypłaty świadczeń rozpocząć mają się dopiero najwcześniej od lipca to już od końca lutego możemy zauważyć regularny wzrost cen. W jakim stopniu jest to związane z nowym świadczeniem? Tego nie da się dokładnie określić jednak możemy sprawdzić jak zmieniły się ceny od zapowiedzi wprowadzenia dodatku do dnia dzisiejszego.

 

 

 


Paliwo.

Wzrost cen paliw od lutego 2019 roku jest znaczący szczególnie w przypadku benzyny. Tankujący przecierają oczy ze zdumienia a ceny dalej szybują wyżej i wyżej.

 

Średnie ceny paliw Luty 2019:

Benzyna 95: 4,71 zł/l

Olej napędowy: 4,99 zł/l

Gaz LPG: 2,13 zł/l

 

Średnie ceny paliw Czerwiec 2019:

Benzyna 95: 5,24 zł/l  (+11,25%)

Olej napędowy: 5,17 zł/l (+3,61%)

Gaz LPG: 2,18 zł/l (+2,35%)

 

Głównym powodem regularnego wzrostu cen paliw jest wartość dolara oraz cena baryłki ropy (wzrost ponad 30% od grudnia 2018). Również napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie (ataki na tankowce) nie nastraja optymizmem przez co eksperci zapowiadają dalszy wzrost cen.

 


Produkty rolne i spożywcze.

Według GUS produkty rolne takie jak pszenica, żyto, wołowina, wieprzowina, drób i mleko w kwietniu 2019 roku zanotowały wzrost o 10% w stosunku do kwietnia 2018 roku. Rekordowym produktem, który osiągnął olbrzymi wzrost są ziemniaki - prawie 100% w stosunku do tego co płaciliśmy za nie rok temu

Regularnie drożeje również chleb o 50% więcej niż przed rokiem. Jest to spowodowane wzrostem cen paliwa, robocizny jak i suszy w poprzednim roku, która spowodował wzrost cen pszenicy i żyta. Również znacząco bo o ponad 10% w ciągu miesiąca podrożała wieprzowina. Jest to spowodowane niskimi cenami w poprzednim roku przez co niska opłacalność hodowli świń w poprzednim roku wpłynęła na mniejszą ilość mięsa w tym roku. Również sytuacja w innych krajach takich jak np. Chiny gdzie szaleje afrykański pomór świń nie wpływa pozytywnie na ceny tego produktu. Przewiduje się również wpływ wzrostu cen wieprzowiny w przyszłości na inne produkty w szczególności drób.

 


Prąd - zmora tylko przedsiębiorcy? 

Rząd zamroził ceny prądu w 2019 roku przez co większość z nas może spać spokojnie - Ale czy na pewno?. Zamrożenie cen nie dotyczy jednak firm i przedsiębiorców dla których już od lipca planowane są podwyżki cen prądu o 40%. Jak firmy postanowią zniwelować dodatkowe koszty związane z podwyżką prądu? Bardzo prosto - podwyższając ceny swoich produktów przez co tak naprawdę podwyżkę odczują wszyscy, nie jednak bezpośrednio. 

 


Rynek pracy.

Największy wpływ na rynek pracy przewiduje się od momentu wprowadzenia świadczenia. W nadchodzących miesiącach zaobserwować będzie można spadek zainteresowania kobiet pracą na stanowiskach niższego szczebla z pensją minimalną. Główny wpływ będzie mieć na to stosunkowo niska różnica pomiędzy wysokością wynagrodzenia minimalnego a wysokością pobieranych świadczeń i dodatków. Osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych w wysokości ok 600 złotych miesięcznie, dodatkowo posiadająca dwójkę dzieci ze świadczeniami 2 x 500 złotych miesięcznie co sumarycznie wyniesie ok 1600 złotych miesięcznie może nie być zainteresowana podjęciem pracy za pensję minimalną aktualnie wynoszącą 1634 złote netto miesięcznie.  Pod uwagę należy również wziąć wszelkie inne dodatkowe świadczenia rodzinne, które uzyskać mogą niektóre rodziny.

Niewiadomą jest również wpływ świadczeń na inne branże w tym finansową gdzie w wielu przypadkach nie jest ono brane pod uwagę podczas ustalania zdolności kredytowej. Przewiduje się przede wszystkim spadek zainteresowania klientów kredytami gotówkowymi oraz pożyczkami gotówkowymi co może wiązać się z zwolnieniami oraz upadkiem wielu agencji kredytowych.