Każda osoba, która wybiera się w podróż po Polsce lub za granicę, powinna zaopatrzyć się w dobre ubezpieczenie turystyczne. Odpowiednio dopasowana polisa gwarantuje zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego, gdy dojdzie do nagłego zachorowania lub wypadku. Zobacz, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne.

 

Dlaczego warto kupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne?

Wakacje powinny kojarzyć się tylko z wypoczynkiem i przyjemnością. Niestety, nawet w trakcie urlopu możesz zachorować lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Są to zdarzenia niezależne od Ciebie, dlatego nie możesz ich przewidzieć. Możesz jednak zabezpieczyć się przed ich skutkami. Ochronę w postaci zwrotu kosztów diagnostyki, leczenia i hospitalizacji zapewni Ci ubezpieczenie turystyczne.

O wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego powinna pomyśleć każda osoba, która wybiera się w podróż. Co prawda w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Warto jednak, abyś pamiętał, że nie pokrywa ona wszystkich kosztów leczenia i transportu medycznego za granicą, a ponadto jest honorowana wyłącznie w publicznych placówkach. Natomiast w przypadku prywatnego ubezpieczenia turystycznego zakres ochrony jest dużo szerszy.

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie turystyczne?

Dobre ubezpieczenie turystyczne powinno zapewnić kompleksową ochronę, gdy dojdzie do nagłego zachorowania lub wypadku w trakcie podróży. W zakres polisy może wchodzić:

 • pokrycie kosztów badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich,
 • pokrycie kosztów hospitalizacji,
 • zwrot kosztów leczenia (w tym zabiegów chirurgicznych),
 • zwrot kosztów zakupu leków i niezbędnego sprzętu ortopedycznego,
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego,
 • transport medyczny do placówki medycznej (oraz do Polski, gdy jest to konieczne),
 • transport ze szpitala do miejsca pobytu,
 • zwrot kosztów kontynuacji leczenia w miejscu zamieszkania,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej,
 • transport członków rodziny w sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej,
 • pomoc tłumacza lub prawnika.

W zakres polisy turystycznej często wchodzą także usługi, które są związane z samym wyjazdem i pobytem za granicą. Osoba ubezpieczona może liczyć na pomoc, gdy:

 • organizator odwoła wycieczkę,
 • bagaż zostanie skradziony lub uszkodzony,
 • nieświadomie wyrządzi szkodę innej osobie (jest to tzw. ubezpieczenie OC),
 • dojdzie do awarii auta, którym podróżuje.

Zakres ochrony, którą gwarantuje polisa turystyczna, różni się w zależności od ubezpieczyciela. Przed dokonaniem zakupu porównaj więc kilka ofert, aby wybrać najlepszą z nich.

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia turystycznego?

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego koniecznie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Są w nich zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat sytuacji, w których ubezpieczyciel ponosi (lub nie) odpowiedzialność za powstałe szkody. Musisz zwrócić też uwagę na kwotę ubezpieczenia, zakres oraz terytorium, na którym obowiązuje polisa. W obecnej sytuacji warto też, abyś wybrał wariant, który zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19.

 

 

Pliki cookies