Pożyczki pozabankowe to jeden z bardziej kontrowersyjnych tematów. Wynika to przede wszystkim z licznych stereotypów narosłych wokół tej branży. W rezultacie bardzo często klientowi oferowana jest np. obiektywnie atrakcyjna pożyczka online na 60 dni, jednak brak dostatecznej wiedzy nt. specyfiki sektora pożyczkowego potrafi skutecznie utrudnić podjęcie decyzji. 

Chcesz wiedzieć czym naprawdę są pożyczki pozabankowe? Jaka jest różnica pomiędzy tzw. parabankiem a rzetelną instytucją pożyczkową? Interesują Cię warunki pożyczek oraz sytuacje, w których warto zdecydować się na finansowanie pozabankowe? Jeżeli tak: zapraszamy do lektury.

 

1. Czym właściwie są bezpieczne pożyczki pozabankowe?

W polskich realiach bardzo często spotykamy się z praktyką nieprawidłowego posługiwania się pojęciami. Przykład? Terminy "instytucja pożyczkowa" oraz "parabank" nagminnie są używane tak, jak gdyby chodziło o tę samą kategorię podmiotów pożyczkowych. 

A jak jest naprawdę? Oto lista charakterystyk, które spełnia rzetelna instytucja pożyczkowa:

 • 1. Firma widnieje w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, który jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 2. Działalność pożyczkodawcy jest zgodna z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim

 • 3. Działanie każdej Instytucji Pożyczkowej podlega kontroli ze strony UOKiK a od niedawna także KNF

 • 4. Sektor pożyczkowy wykształcił również własne, oddolne mechanizmy kontroli jakości. 

Reasumując należy powiedzieć, że, wbrew wciąż żywotnym stereotypom, polska branża pożyczkowa jest sektorem:

 • a) Bezpiecznym i rzetelnym

 • b) Podlegającym regulacjom prawnym oraz działającym zgodnie z polskimi przepisami

 • c) Podlegającym kontroli ze strony powołanych do tego instytucji (KNF, UOKiK)

Oferta nowoczesnego sektora pożyczek pozabankowych to konkurencja dla kredytów oraz innych produktów oferowanych przez banki. Instytucje pożyczkowe stosują odmienne modele działania, jednak w ostatecznej konsekwencji stanowią coraz bardziej atrakcyjną alternatywę dla trudno dostępnych kredytów bankowych.

2. Czy pożyczki pozabankowe są drogie?

Rzecz jasna w odniesieniu do oferty branży pożyczkowej w wielu wypadkach można spotkać opinie o "wysokich kosztach" chwilówek czy pozabankowych pożyczek ratalnych. Czy więc tak jest naprawdę? Odpowiedź brzmi: nie do końca.

Błąd polega na tym, że zestawiając ze sobą przykładowo ofertę chwilówki na 60 dni oraz kredytu bankowego na 12 miesięcy za podstawowy parametr porównawczy przyjmujemy RRSO. Kwestia jawi się natomiast całkiem inaczej jeżeli zwrócimy uwagę na realne, a więc złotówkowe koszty obu zobowiązań. Dla informacji czytelnika poniżej podajemy dwa reprezentatywne przykłady. Pierwszy z nich to pożyczka online na 60 dni dostępna w ofercie instytucji pożyczkowej Szybka Gotówka. Drugi przykład to natomiast kredyt gotówkowy w znanym banku. 

 

Pożyczka na 60 dni w firmie Szybka Gotówka

Kredyt gotówkowy w banku

Kwota: 2000 zł

Kwota: 200 zł

Okres spłaty: do 65 dni

12 miesięcy

RRSO: 145%

RRSO: 6,27%

Kwota do spłaty: 2346.45 zł

Kwota do spłaty: 2208,50 zł

 

Jak widzimy, różnica w kosztach pożyczki na kwotę 2000 zł pomiędzy bankiem a dobrą instytucją pożyczkową to zaledwie nieco ponad 100 zł. Oprócz tego konsument powinien także pamiętać, że firma pożyczkowa nie zażąda od niego np. wykupienia ubezpieczenia pożyczki. Tymczasem w przypadku banków jest to w miarę często spotykany proceder. Naturalnie ubezpieczenie jest w stanie znacznie zwiększyć ostateczny koszt zobowiązania.

Wniosek? Z perspektywy realnego kosztu złotówkowego różnica pomiędzy ofertą banku a ofertą instytucji pożyczkowej wcale nie jest tak duża.

3. Jak wygląda weryfikacja zdolności kredytowej klienta w przypadku pożyczek pozabankowych?

Oferta instytucji pożyczkowych jak najbardziej słusznie jest uznawana za znacznie bardziej przystępną i przyjazną klientowi, niż system rygorystycznych wymagań charakterystyczny dla banków. Różnice wynikają wprost z diametralnie odmiennych modeli działania:

 • 1. Bank zawsze jest instytucją o ogromnym zasięgu, co wymusza daleko idącą centralizację, operowanie schematami oraz de facto uniemożliwia indywidualne podejście do konkretnego klienta. Dodatkowo banki są krępowane przez przepisy zawarte w ustawie Prawo Bankowe, które narzucają określoną politykę w zakresie np. metod weryfikacji zdolności kredytowej.

 • 2. Instytucja pożyczkowa jest podmiotem nieporównanie bardziej elastycznym. Ocena zdolności kredytowej nie opiera się wyłącznie na analizowaniu wskaźników, lecz bierze pod uwagę także aspekty indywidualne. Pozwala to na znaczące- w porównaniu z bankami- uproszczenie procesu weryfikacji zdolności kredytowej klienta, jednak bez utraty efektywności.

Mówiąc inaczej, instytucje pożyczkowe weryfikują potencjalnego klienta kładąc nacisk na odmienne akcenty. Liczy się przede wszystkim realna zdolność do spłaty zobowiązania, nie zaś np. ocena scoringowa w Biurze Informacji Kredytowej.

4. Jak sprawdzić rzetelność pożyczkodawcy pozabankowego?

Temat ten z oczywistych względów żywo interesuje klientów. Niestety bardzo szkodliwą rolę odgrywa tutaj wciąż powszechne przedstawianie sektora pożyczkowego jako branży rzekomo podejrzanej. W rzeczywistości tego rodzaju propaganda nie tylko nie zawiera żadnych rzetelnych informacji, ale wręcz powoduje chaos informacyjny, który może być niebezpieczny dla konsumenta.

W jaki więc sposób klient może dokonać weryfikacji potencjalnego pożyczkodawcy pozabankowego? Oto najważniejsze elementy tego procesu:

 • 1. Sprawdzenie czy dana firma jest obecna w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych przy KNF. W ten sposób odróżniamy rzetelną Instytucję Pożyczkową od tzw. parabanku pożyczkowego(niestety, w wielu materiałach prasowych dziennikarze nie zadają sobie trudu, aby poinformować czytelnika o fundamentalnej różnicy pomiędzy instytucją pożyczkową a parabankiem)

 • 2. Dokładne sprawdzenie dokumentacji udostępnianej przez pożyczkodawcę na jego witrynie internetowej. Oferta powinna być klarowna, dokładnie informować o kosztach a także przedstawiać dostępne rozwiązania dodatkowe(np. refinansowanie). W zakładce "Dokumenty" konsument powinien znaleźć Ramową Umowę Pożyczki, Tabelę Opłat oraz Regulamin. 

 • 3. Weryfikacja opinii klientów nt. danego pożyczkodawcy.

5. Czy i kiedy warto korzystać z pożyczek pozabankowych?

Szybka pożyczka może się świetnym rozwiązaniem w przypadku konieczności sfinansowania różnego rodzaju nagłych wydatków. Inna opcja to pozyskanie potrzebnej gotówki w sytuacji nieprzewidzianych problemów ekonomicznych, kłopotów zdrowotnych wymagających określonych nakładów finansowych itp.

I wreszcie oferta nowoczesnych firm pożyczkowych to także świetna alternatywa dla trudno dostępnych kredytowych w bankach. Różnice kosztowe są niewielkie, zaś dostępność przemawia zdecydowanie na korzyść pożyczkodawców pozabankowych.

Podsumowanie

Jakikolwiek tekst nie zastąpi praktyki i własnego doświadczenia. Zamiast więc czytać, lepiej będzie po prostu sprawdzić ofertę dobrego pożyczkodawcy oraz na tej bazie wyrobić własną opinię.


Pliki cookies