Gwarancja bankowa jest coraz cz臋艣ciej stosowan膮 form膮 zabezpieczenia wierzytelno艣ci, polegaj膮c膮 na pisemnym zobowi膮zaniu si臋 banku do zap艂aty na rzecz wierzyciela gwarancji, okre艣lonej kwoty wskazanej w gwarancji sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby zleceniodawca gwarancji, nie wywi膮za艂 si臋 ze swojego zobowi膮zania wobec wierzyciela. Taka forma zabezpieczenia wierzytelno艣ci jest szczeg贸lnie bezpieczna dla wierzyciela. Gwarancja, w kt贸rej gwarantem jest mocny bank, stanowi dla beneficjenta jeden z najpewniejszych sposob贸w zabezpieczenia si臋 przed ryzykiem niewyp艂acalno艣ci d艂u偶nika. Bank gwarant wykazuje udzielon膮 gwarancj臋 jako zobowi膮zanie pozabilansowe w swoim sprawozdaniu finansowym. Gwarancja jest bowiem zobowi膮zaniem warunkowym, kt贸rego realizacja mo偶e, ale nie musi wyst膮pi膰. Zobowi膮zanie takie w momencie jego powstania nie wi膮偶e si臋 z faktycznym przep艂ywem pieni膮dza, ale stwarza ryzyko wyst膮pienia takiego przep艂ywu w przysz艂o艣ci. Dopiero bowiem gdy beneficjent z艂o偶y roszczenie z gwarancji zgodne z jej warunkami, bank b臋dzie musia艂 dokona膰 zap艂aty z tytu艂u udzielonej wcze艣niej gwarancji i zobowi膮zanie pozabilansowe takiego banku przekszta艂ci si臋 w faktyczny przep艂yw pieni膮dza, doprowadzaj膮c do zmian w jego bilansie.


Gwarancja bankowa a pomoc publiczna.

Gwarancja bankowa jako forma instrumentu finansowego mo偶e by膰 r贸wnie偶 form膮 pomocy publicznej, pod warunkiem, 偶e gwarancja instrumentu d艂u偶nego jest udzielana przez gwaranta, kt贸ry dysponuje na ten cel 艣rodkami publicznymi pochodz膮cymi ze 藕r贸de艂 publicznych i b臋d膮cych efektem interwencji Pa艅stwa, a warunki udzielenia gwarancji odbiegaj膮 od tych jakie mog膮 zosta膰 uznane za rynkowe. Takie dzia艂anie nosi nazw臋 pomocy publicznej i musi by膰 notyfikowane do Komisji Europejskiej w przewidzianej procedurze. Odmiennym typem gwarancji w formie pomocy publicznej jest de minimis, kt贸ra dopuszczona jest prawem unijnym i nie powoduje konieczno艣ci uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej.W tej formie udziela gwarancji sektorowi M艢P Bank Gospodarstwa Krajowego za po艣rednictwem bank贸w kredytuj膮cych. Program gwarancji de minimis jest odpowiedzi膮 rz膮du na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i 艣redni przedsi臋biorcy mog膮 uzyska膰 gwarancje na zabezpieczenie sp艂aty kredytu przeznaczonego na finansowanie dzia艂alno艣ci bie偶膮cej i inwestycyjnej. 艁膮czne zaanga偶owanie z tytu艂u gwarancji de minimis udzielonych kredytobiorcy w danym banku kredytuj膮cym nie mo偶e przekroczy膰 3,5 mln z艂. Warto艣膰 pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyra偶a si臋 za pomoc膮 ekwiwalentu dotacji brutto, kt贸ry wynosi 13,33% udzielonej gwarancji. Gwarancja w kwocie 3,5 mln z艂 odpowiada warto艣ci pomocy publicznej w wysoko艣ci 112 478,6 euro.