Bank komercyjny - wyspecjalizowana instytucja finansowa trudni膮ca si臋 obs艂ug膮 i organizowaniem ruchu pieni膮dza mi臋dzy jednostkami gospodaruj膮cymi i ludno艣ci膮. Podstawowe zadania to gromadzenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych, udzielenie kredyt贸w i po偶yczek oraz dokonywanie rozlicze艅 pieni臋偶nych w obrocie krajowym i zagranicznym. 艢wiadczy us艂ugi klientowi masowemu. Us艂ugi 艣wiadczone przez banki komercyjne s膮 na gruncie prawa bankowego okre艣lane mianem czynno艣ci bankowych. Wi臋kszo艣膰 bank贸w komercyjnych dzia艂aj膮cych w Polsce s膮 wed艂ug prawa bankami polskimi zarejestrowanym w tym kraju, podlegaj膮cymi polskiemu nadzorowi bankowemu. Bank komercyjny jako przedsi臋biorstwo jest organizacj膮 nastawion膮 na zysk, prowadz膮c膮 r贸wnolegle r贸偶nego typu dzia艂alno艣ci, wykonuj膮c膮 operacj臋 z kt贸rymi wi膮偶e okre艣lone z g贸ry ryzyko finansowe.

 


Jego dzia艂alno艣膰 jest uzale偶niona od:

 

 • Porz膮dku prawnego, kt贸ra narzuca r贸偶ne ograniczenia ( np. normy systemu nadzoru bankowego),
 • polityki gospodarczej pa艅stwa oddzia艂uj膮cej na ekspansj臋 ekonomiczn膮,
 • sytuacji ekonomicznej czyli zapotrzebowanie na kredyty, lokaty/ wk艂ady oszcz臋dno艣ciowe, wysoko艣膰 rynkowej stopy procentowej jak i wyp艂acalno艣膰 klient贸w banku.

 

Bank komercyjny jest specyficzn膮 form膮 przedsi臋biorstwa, kt贸ry opiera si臋 na zasadach:

 

 • Samofinansowania - maksymalizowania zysku, bank przenosi koszty prowadzonej dzia艂alno艣ci, dlatego bardzo wa偶ne jest ustalenie polityki depozytowo- kredytowej, kt贸ra przynosi艂aby zyski,
 • samodzielno艣ci - mo偶liwo艣膰 podejmowania samodzielnych decyzji dotycz膮cych polityki banku oraz struktury organizacyjnej. Samodzielno艣膰 bank贸w komercyjnych jest 艣ci艣le okre艣lona przez granice prawa, zw艂aszcza prawa baku,
 • uniwersalizmu - przyj臋cie takich samych zasad co do tworzenia banku, jego likwidacji, kontroli( nadzoru), wykonywania wszystkich czynno艣ci bankowych, mo偶liwo艣ci tworzenia przez banki sieci oddzia艂贸w na terenie ca艂ego kraju, a tak偶e poza jego granicami.

 

Zadaniami polityki banku komercyjnego s膮 :

 

 • Maksymalna koordynacja dzia艂a艅 bie偶膮cych i d艂ugookresowych w pionach 艣ci艣le od siebie uzale偶nionych  i tych lu藕no ze sob膮 powi膮zanych w celu ukierunkowania ich w jedn膮 stron臋,
 • dostosowanie dzia艂alno艣ci do warunk贸w zewn臋trznych maj膮cych mie膰 miejsce  przysz艂o艣ci,
 • wykorzystanie nadarzaj膮cych si臋 okazji oraz stawianie czo艂a trudno艣ciom,
 • osi膮gniecie cel贸w szczeg贸艂owych- rozw贸j dzia艂alno艣ci, jej modernizacja i umocnienie, czy te偶 reorganizacja i pokonanie trudno艣ci,
 • udzielanie kredyt贸w, gwarancji bankowych, por臋cze艅 i po偶yczek pieni臋偶nych oraz prowadzenie innych rachunk贸w bankowych,
 • emitowanie bank贸w papier贸w warto艣ciowych oraz wykonywanie czynno艣ci zleconych, zwi膮zanych z t膮 emisj膮,
 • operacje czekowe i wekslowe,
 • przechowywanie przedmiot贸w i papier贸w warto艣ciowych oraz udost臋pnianie skrytek sejfowych oraz wykonywanie innych czynno艣ci przewidzianych dla bank贸w w odr臋bnych ustawach.

 

Modele bank贸w komercyjnych na 艣wiecie:

 

 • Ameryka艅ski( anglosaski)- ten model jest oparty na wyodr臋bnieniu bank贸w depozytowo - kredytowych i bank贸w inwestycyjnych. Obowi膮zuje w nim zakaz prowadzenia dzia艂alno艣ci inwestycyjnej na rynku kapita艂owym.
 • Europejski( kontynentalny)- ten model jest stosowany w krajach UE( Unii Europejskiej ). Bazuje on na modelu uniwersalnym, gdzie bank komercyjny mo偶e by膰 uczestnikiem rynku kapita艂owego. W modelu kontynentalnym nie istnieje zakaz, kt贸ry uniemo偶liwi艂by dzia艂anie bankom specjalistycznym.