Europejski Bank Centralny wsp贸lnej waluty Unii Europejskiej odpowiedzialny za emisj臋 euro oraz ochron臋 jego si艂y nabywczej, a tym samym utrzymywanie stabilno艣ci cen w strefie euro. W 2015 ochrona ta obejmowa艂a 19 pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej. Siedzib膮 EBC jest Frankfurt nad Menem. Europejski Bank Centralny jest bankiem centralnym strefy euro i w tym charakterze odpowiada m.in. za nadzorowanie system贸w bankowych w krajach do niej nale偶膮cych, zabieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki pieni臋偶nej, funkcjonowanie system贸w p艂atniczych( zw艂aszcza systemu TARGET), zapobieganie fa艂szerstwom banknot贸w, wsp贸艂prac臋 z innymi organami w zakresie regulacji rynk贸w finansowych. EBC wsp贸艂pracuje z bankami centralnymi 28 pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej( w tym z Narodowym Bankiem Polskim). Wszystkie one tworz膮 Europejski System Bank贸w Centralnych ( ESBC). EBC jest on bankiem emituj膮cym wsp贸ln膮 walut臋 euro i prowadz膮cym polityk臋 pieni臋偶n膮 w strefie euro, m.in. poprzez ustalenie podstawowych bankowych st贸p procentowych tak偶e operacje otwartego rynku. W tym zakresie EBC jest wspierany przez banki centralne pa艅stw UE, kt贸re przyj臋艂y walut臋 euro 鈥 tworz膮 one 艣ci艣lej wsp贸艂pracuj膮c膮 grup臋 w ramach ESBC, zwan膮 Eurosystemem. Po przyst膮pieniu wszystkich kraj贸w UE do unii walutowej EBC b臋dzie pe艂ni艂 funkcj臋 banku centralnego Unii Europejskiej.

 


Rada Prezes贸w jest naczelnym organem decyzyjnym. W jej sk艂ad wchodzi 25 cz艂onk贸w, z czego 6 jest cz艂onkami Zarz膮du EBC a 19 to prezesi bank贸w centralnych kraj贸w UE, kt贸re przyj臋艂y euro. Cz艂onkowie Zarz膮du s膮 wybierani na 8-letni膮 kadencj臋. Prezesem Rady Prezes贸w jest od 1 listopada 2011 roku Mario Draghi. Form膮 dzia艂alno艣ci s膮 spotkania organizowane co najmniej 10 razy w roku. Obowi膮zkami Rady jest uchwalenie wytycznych  podejmowanie decyzji niezb臋dnych do wykonywania zada艅 powierzonych Eurosystemowi. Zarz膮d sk艂ada si臋 z 6 cz艂onk贸w, kt贸rymi s膮 prezes Mario Draghi , wiceprezes oraz 4 cz艂onk贸w mianowanych przez rz膮dy pa艅stw Eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim oraz Rad膮 Prezes贸w. Zarz膮d jest organem wykonawczym, zajmuje si臋 administrowaniem i organizacj膮 pracy EBC. Realizuje polityk臋 pieni臋偶n膮 strefy euro. Rada Og贸lna skupia w sobie prezesa wiceprezesa RBC oraz 28 prezes贸w bank贸w centralnych pa艅stw cz艂onkowskich UE ( strefa euro jak i kraje spoza jej obszaru). Do kompetencji Redy Og贸lnej nale偶y udzia艂 w dzia艂aniach doradczych EBC, zbieranie statystyk, sporz膮dzanie raport贸w rocznych EBC oraz ustalenie warunk贸w zatrudnienia personelu EBC.