Bezrobocie strukturalne to bezrobocie, kt贸re powstaje na tle strukturalnych rozbie偶no艣ci  mi臋dzy poda偶膮 pracy i popytem na prac臋. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawi艂o si臋 wraz z restrukturyzacj膮 podstawowych bran偶 przemys艂u takich jak g贸rnictwo, hutnictwo, przemys艂 w艂贸kienniczy, a tak偶e na skutek likwidacji PGR-贸w. Jest ono konsekwencj膮 zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodz膮cych danej gospodarce. W przeciwie艅stwie jednak do bezrobocia frykcyjnego ma ono charakter trwa艂y. Rozw贸j nowych technologii nie jest jednak jedyn膮 przyczyn膮 bezrobocia strukturalnego. Wahania w gustach konsument贸w b膮d藕 zmiana lokalizacji pewnych przedsi臋biorstw mog膮 spowodowa膰 bezrobocie strukturalne, i to nawet w艣r贸d pracownik贸w dobrze wykwalifikowanych, bezrobocie tego typy stanowi szczeg贸lny problem w regionach, gdzie dominuje jedna ga艂膮藕 przemys艂u, np. g贸rnictwo, hutnictwo czy przemys艂 stoczniowy.

 


Bezrobocie w uj臋ciu szerokim obejmuje bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne w w膮skim znaczeniu oraz bezrobocie instytucjonalne.

  • bezrobocie frykcyjne jest zwi膮zane z naturalnym ruchem rynku pracy w gospodarce rynkowej. Zmiany na rynku pracy wyst臋puj膮 zar贸wno po stronie popytowej jak i poda偶owej. Ca艂y czas zachodz膮 procesy, kt贸re generuj膮 miejsca pracy ( rozw贸j oraz powstawanie nowych firm), ale te偶 takie, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do likwidacji istniej膮cych miejsc pacy- zmuszaj膮 zwolnionych ludzi do poszukiwania nowego zatrudnienia, na rynek pracy corocznie nap艂ywaj膮 nowi pracownicy oraz z niego odchodz膮, w rezultacie zawsze jest pewna liczba wolnych miejsc pracy i pewna liczba os贸b poszukuj膮cych pracy, nawet w przypadku gdy r贸偶nica miedzy poda偶膮 a popytem na prace jest r贸wna zero .
  • bezrobocie instytucjonalne jest zwi膮zane relacjami, przepisami oraz zachowaniami pracodawc贸w pracownik贸w jak i bezrobotnych . Instytucje rynku pracy s膮 g艂贸wn膮 przyczyn膮 powstawania tego rodzaju bezrobocia s膮 to mi臋dzy innymi zasi艂ki dla bezrobotnych i z opieki spo艂ecznej.

Z bezrobociem strukturalnym mamy do czynienia kiedy:

  • w przypadku, gdy zdobyte wykszta艂cenie, do艣wiadczenie oraz posiadane kwalifikacje pracownik贸w zwalnianych w jednych z ga艂臋zi nie s膮 odpowiednie/ wystarczaj膮ce do podj臋cia pracy w innej bran偶y,
  • pojawia si臋 gdy w danych regionach kraju lub ga艂臋ziach wyst臋puje stagnacja gospodarcza i m艂ode pokolenia wchodz膮ce na rynek pracy, gotowe do jej podj臋cia nie mog膮 znale藕膰 zatrudnienia,
  • je艣li wyst臋puje r贸偶nica pomi臋dzy popytem a poda偶膮 konkretny rodzaj pracy.