Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne to bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności  między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, przemysł włókienniczy, a także na skutek likwidacji PGR-ów. Jest ono konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących danej gospodarce. W przeciwieństwie jednak do bezrobocia frykcyjnego ma ono charakter trwały. Rozwój nowych technologii nie jest jednak jedyną przyczyną bezrobocia strukturalnego. Wahania w gustach konsumentów bądź zmiana lokalizacji pewnych przedsiębiorstw mogą spowodować bezrobocie strukturalne, i to nawet wśród pracowników dobrze wykwalifikowanych, bezrobocie tego typy stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo czy przemysł stoczniowy.

 


Bezrobocie w ujęciu szerokim obejmuje bezrobocie frykcyjne, bezrobocie strukturalne w wąskim znaczeniu oraz bezrobocie instytucjonalne.

  • bezrobocie frykcyjne jest związane z naturalnym ruchem rynku pracy w gospodarce rynkowej. Zmiany na rynku pracy występują zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Cały czas zachodzą procesy, które generują miejsca pracy ( rozwój oraz powstawanie nowych firm), ale też takie, które przyczyniają się do likwidacji istniejących miejsc pacy- zmuszają zwolnionych ludzi do poszukiwania nowego zatrudnienia, na rynek pracy corocznie napływają nowi pracownicy oraz z niego odchodzą, w rezultacie zawsze jest pewna liczba wolnych miejsc pracy i pewna liczba osób poszukujących pracy, nawet w przypadku gdy różnica miedzy podażą a popytem na prace jest równa zero .
  • bezrobocie instytucjonalne jest związane relacjami, przepisami oraz zachowaniami pracodawców pracowników jak i bezrobotnych . Instytucje rynku pracy są główną przyczyną powstawania tego rodzaju bezrobocia są to między innymi zasiłki dla bezrobotnych i z opieki społecznej.

Z bezrobociem strukturalnym mamy do czynienia kiedy:

  • w przypadku, gdy zdobyte wykształcenie, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje pracowników zwalnianych w jednych z gałęzi nie są odpowiednie/ wystarczające do podjęcia pracy w innej branży,
  • pojawia się gdy w danych regionach kraju lub gałęziach występuje stagnacja gospodarcza i młode pokolenia wchodzące na rynek pracy, gotowe do jej podjęcia nie mogą znaleźć zatrudnienia,
  • jeśli występuje różnica pomiędzy popytem a podażą konkretny rodzaj pracy. 

 

 


 

Polecane oferty:

pożyczka przez internet

Ratka.pl oferuje pożyczki pozabankowe od 1000 do 5000 zł już od pierwszej pożyczki. Okres spłaty wynosi od 6 do 24 miesięcy.

przez internet

Zaplo.pl to elastyczne pożyczki online udzielane na kwotę od 1000 do 10 000 złotych do nawet 24 miesięcy. Cały proces odbywa się on-line, bez wychodzenia z domu, decyzja o przyznaniu kredytu jest natychmiastowa. Pożyczki do 5000 złotych nie wymagają zaświadczenia o zarobkach.

chwilówka

Pożyczka gotówkowa Providenta to przede wszystkim szybka decyzja kredytowa, minimum formalności, stałe raty bez ukrytych opłat oraz elastyczne okresy spłaty. Pożyczka udzielana na kwotę nawet 10 000 złotych, natomiast zgłoszenia przyjmowane są 7 dni w tygodniu.