Megainflacja jest to poj臋cie stosowane na okre艣lenie stanu pomi臋dzy inflacj膮 galopuj膮c膮 a hiperinflacj膮. O inflacji galopuj膮cej mo偶emy m贸wi膰 wtedy gdy ceny wzrastaj膮 wed艂ug co najmniej dwucyfrowych st贸p. W takich warunkach pa艅stwo nie jest ju偶 w stanie nad inflacj膮 w jakikolwiek spos贸b zaplanowa膰, a rynki finansowe zamieraj膮, Hiperinflacj臋 bowiem charakteryzuje przede wszystkim bardzo nag艂y gwa艂towny oraz szybki wzrost cen. Granice pomi臋dzy tymi dwoma poj臋ciami nie zosta艂 nigdy jednoznacznie okre艣lone st膮d te偶 potrzeba stosowania poj臋cia mega inflacji. Zazwyczaj przyjmuje si臋 偶e z hiperinflacj膮 mamy do czynienia gdy wzrost cen przekracza 50% miesi臋cznie, nast臋puje og贸lne za艂amanie koniunktury i pojawiaj膮 si臋 napi臋cia spo艂eczne prowadz膮ce do zabrudze艅 politycznych w danym kraju.

 


Przyczyny powstania megainflacji:

- Zad艂u偶enie przedsi臋biorstw,

- utrzymuj膮c膮 si臋 przez d艂ugi czas nadwy偶k臋 eksportu nad importem,

- monopolizacj臋 gospodarki 鈥 przenoszenie koszt贸w produkcji na cen臋,

- wzrost koszt贸w produkcyjnych,

- nadmierny wzrost popytu,

- niezr贸wnowa偶ony bud偶et pa艅stwa- wydatki przewy偶szaj膮 wp艂ywy,

- nadmiern膮 emisj臋 pieni臋dzy,

- ingerencj臋 pa艅stwa w polityk臋 emisyjn膮 Banku Centralnego,

- przeinwestowanie gospodarki- zbyt du偶e nak艂ady na inwestycje,

- import inflacji.

 

Konsekwencje wyst臋powania megainflacji:

- Mno偶膮 si臋 konflikty na tle 偶膮da艅 p艂acowych- pojawiaj膮c si臋 strajki,

- os艂abienie pozycji mi臋dzynarodowych,

- mog膮 pojawi膰 si臋  spekulacyjne zachowania kapita艂u zagranicznego, a w konsekwencji wycofanie wk艂ad贸w z bank贸w krajowych, odp艂yw rezerw deficyt w bilansie handlowym,

- og贸lna aktywno艣膰 gospodarcza zaczyna s艂abn膮膰,

- dro偶eje kredyt,

- spadaj膮 ceny akcji,

- zwi臋ksza si臋 niepewno艣膰 co do przysz艂ych zysk贸w,

- zaciera si臋 klarowno艣膰 rachunku op艂acalno艣ci- w jakim stopniu dana podwy偶ka cen jest wynikiem realnego wzrostu popytu, a w jakim inlacji,

- s艂abn膮 bod藕ce do oszcz臋dzania,

- w gospodarstwach domowych rosn膮 aktywa rzeczowe, a malej膮 pieni膮dze,

- pojawiaj膮 si臋 zakupy na zapas,

- wzrasta stopa procentowa,

- pieni膮c zaczyna cyrkulowa膰 szybciej.

 

W momencie zaistnienia takiej sytuacji obserwuje si臋 znaczenie zaburzenia w procesie reprodukcji makroekonomicznej, co przyczynia si臋 mi臋dzy innymi do drastycznego spadku si艂y nabywczej pieni膮dza oraz erozji system贸w motywacyjnych, Ceny rosn膮 w zatrwa偶aj膮cym tempie. Pojawia si臋 tendencja do wymiany pieni臋dzy na towary. Obie te cechy s膮 ze sob膮 艣ci艣le zwi膮zane, albowiem motywem gromadzenia towar贸w jest przewidywanie szybkiego wzrost贸w cen, z kolei rosn膮cy popyt przyczynia si臋 do dalszego szybkiego wzrostu cen. Z kolei rosn膮cy popyt przyczynia si臋 do dalszego szybkiego wzrostu cen. W efekcie dochodzi do spadku p艂ac realnych, dostosowanie p艂ac do wy偶szego poziomu cen nie daje regu艂y oczekiwanego rezultatu , doprowadza natomiast do dalszego wzrostu cen.