Potrzeby w znaczeniu ekonomicznym, s膮 to odczucia braku danego dobra lub us艂ugi, wyartyku艂owane przez konkretne jednostki lub spo艂ecze艅stwo, jako og贸艂. Potrzeby, w sensie braku jakiego艣 dobra, mog膮 by膰 uj臋te w znaczeniu

- potrzeb rzeczowych, takich jak po偶ywienie, schronienie, 

- potrzeb pozarzeczowych, takich jak edukacja, zatrudnienie.

Jednostki oraz spo艂ecze艅stwa, w celu zaspokojenia potrzeb, podejmuj膮 okre艣lone, celowe dzia艂ania, kt贸re maj膮 na celu realizowanie celu, kt贸rym jest zdobycie potrzebnych d贸br. Je偶eli zdobycie d贸br wi膮偶e si臋 z uzyskaniem korzy艣ci finansowej, realizacja cel贸w i potrzeb, jest nazywana prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej (dzia艂alno艣ci formalnej, w kt贸rej wyniku osi膮gana jest korzy艣膰 w postaci dochodu). 

Je偶eli potrzeby czyli dobra, kt贸rych jednostka nie osi膮gn臋艂a, d膮偶膮c jednocze艣nie do zaspokojenia tych potrzeb, maj膮 charakter potrzeb indywidualnych, m贸wimy o potrzebie 偶ywno艣ci, noszenia odzienia. Zapewnienie porz膮dku publicznego oraz bezpiecze艅stwa og贸艂u mo偶e z kolei stanowi膰 element kategorii potrzeb zbiorowych

 

 


Potrzeby os贸b, funkcjonuj膮cych na co dzie艅 w spo艂ecze艅stwie, mo偶na usystematyzowa膰 wzgl臋dem czynnik贸w, maj膮cych bezpo艣redni wp艂yw na powstanie i odczuwanie danej potrzeby.

  • Potrzeby biologiczne, s膮 to potrzeby fizjologiczne, potrzeby posiadania po偶ywienia oraz mieszkania.
  • Potrzeby kulturowe, wi膮偶膮 si臋 natomiast z ch臋ci膮 uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, maj膮cych miejsce w spo艂eczno艣ci, potrzeba zachowania tradycji i uczestnictwa w og贸lnie przyj臋tych zwyczajach. Odr臋bn膮 kategori臋, lub po艂膮czon膮 w ramy potrzeb kulturowych, stanowi膮 potrzeby religijne, odczuwane przez wi臋kszo艣膰 uczestnik贸w 偶ycia spo艂ecznego. 

Podzia艂 potrzeb, odno艣nie stopnia rozwoju spo艂ecze艅stwa, ujmuje okre艣lenie potrzeb w dw贸ch kategoriach: 

  • potrzeby podstawowe, okre艣laj膮ce g艂贸wnie potrzeby biologiczne cz艂owieka oraz
  • potrzeby wy偶szego rz臋du, wyst臋puj膮ce u jednostek i spo艂eczno艣ci na wy偶szym poziomie rozwoju, w ich sk艂ad wchodz膮 potrzeby kulturalne, potrzeby awansu i uznania spo艂ecznego, potrzeby religijne, potrzeby interpretacji artystycznej.

Potrzeby, kt贸re w miar臋 rozwoju spo艂eczno艣ci, staj膮 si臋 z potrzeb wy偶szego rz臋du, potrzebami podstawowymi, 艣wiadcz膮 o rozwoju danej spo艂eczno艣ci. 

W kategorii czasu wyst臋powania potrzeb mo偶na wyr贸偶ni膰 potrzeby tera藕niejsze i potrzeby przysz艂e, kt贸re opieraj膮 si臋 na planowaniu i ch臋ci. 

 


Potrzeby.

Rodzajami potrzeb s膮 r贸wnie偶 potrzeby nieograniczone, kt贸rych zakres mo偶e stale si臋 zwi臋ksza膰, potrzeby ograniczone, kt贸rych zakres stopniowo ulega zmniejszeniu oraz potrzeby substytucyjne, kt贸re mog膮 dla jednostki lub grupy zosta膰 zast膮pione zamiennikiem i potrzeby komplementarne

W celu realizacji potrzeb, niezb臋dne jest u偶ycie 艣rodk贸w, dzi臋ki kt贸rym potrzeby mog膮 zosta膰 zrealizowane. 艢rodkami s膮 dobra materialne i us艂ugi. Poj臋cia potrzeby nie nale偶y myli膰 z terminami pop臋d lub instynkt. Potrzeby mo偶na podzieli膰, ze wzgl臋du spojrzenie na nie:

  • potrzeby obiektywne - domniemanie akceptowalne przez og贸艂 oraz przepisy prawne
  • potrzeby subiektywne, dzi臋ki kt贸rym jednostka spe艂nia swoje indywidualne ch臋ci, niekoniecznie zgodne z opini膮 og贸艂u. Niewykonanie skutkuje napi臋ciem i zdenerwowaniem.