Termin "dystrybucja" pochodzi od 艂aci艅skiego "distributio" i oznacza rozdzielanie, przydzielanie, rozdawanie. Obok produkcji, jest ona najistotniejszym ogniwem 艂a艅cucha logistycznego, gdy偶 zadaniem jej jest udost臋pnienie produktu w takim miejscu i czasie, kt贸ry odpowiada艂 b臋dzie potrzebom i oczekiwaniom nabywc贸w. W uj臋ciu ekonomicznym, dystrybucja obejmuje wszystkie czynno艣ci, kt贸re zwi膮zane s膮 z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilo艣ciowych oraz asortymentowych r贸偶nic, jakie wyst臋puj膮 mi臋dzy sfer膮 produkcji a sfer膮 konsumpcji. Istnienie tych r贸偶nic wynika natomiast z: lokalizacji miejsc wytwarzania i konsumowania wyrob贸w, terminowo艣ci produkcji i konsumpcji, zr贸偶nicowania wielko艣ci produkcji, braku zgodno艣ci asortymentu wyspecjalizowanej produkcji z konsumpcj膮, kt贸ra zaspokajana jest przez zr贸偶nicowanych wytw贸rc贸w, a tak偶e z niedostatecznego informowania konsument贸w o poda偶y, a producent贸w o popycie.

 

 

 


Co to jest dystrybucja?

Wyr贸偶ni膰 mo偶na te偶 wiele innych definicji dystrybucji. Ka偶da z nich k艂adzie jednak nacisk na takie aspekty jak konsument i rentowno艣膰. W zwi膮zku z tym, dystrybucj膮 jest:

  • zesp贸艂 decyzji i czynno艣ci zwi膮zanych z dostarczeniem produktu ostatecznemu nabywcy w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia艂 mu b臋dzie zakup, dokonywany na odpowiednich warunkach,
  • ukierunkowana na osi膮gni臋cie zysk贸w dzia艂alno艣膰, kt贸ra obejmuje planowanie, realizowanie i kontrolowanie fizycznego przep艂ywu materia艂贸w i produkt贸w z miejsc ich produkcji do miejsca zbycia,
  • zorientowane na zysk planowanie, organizowanie i kontrola sposobu rozmieszczenia produkt贸w na rynku i oferowania ich do sprzeda偶y,
  • instrument marketingowego oddzia艂ywania na rynek - wraz z produktem, cen膮 i promocj膮 tworzy zintegrowany zestaw element贸w, maj膮cych na celu zaspokojenie potrzeb nabywc贸w i zach臋cenie ich do dokonania zakupu.

Istota dystrybucji sprowadza si臋 te偶 do dostosowania poda偶y do popytu, dzi臋ki gromadzeniu i dostarczaniu towar贸w o takiej strukturze i cechach u偶ytkowych, kt贸re odpowiada膰 b臋d膮 potrzebom klient贸w. W zwi膮zku z tym, dystrybucja pe艂ni dwie podstawowe funkcje - koordynacyjn膮 i organizacyjn膮. Pierwsza z nich polega na zr贸wnowa偶eniu przez dystrybucj臋 r贸偶nic pomi臋dzy popytem a poda偶膮 i ma na celu zagwarantowanie w艂a艣ciwej przepustowo艣ci kana艂贸w dystrybucji. Obejmuje wi臋c zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocj臋, poszukiwanie i zg艂aszanie ofert kupna-sprzeda偶y czy nawi膮zywanie kontakt贸w handlowych. Druga za艣 funkcja polega na dostosowaniu poda偶y i popytu pod wzgl臋dem jako艣ciowym i zwi膮zana jest z realizacj膮 transakcji, zmierzaj膮c do zaspokojenia potrzeb klient贸w przy najmniejszych kosztach. W sk艂ad jej wchodz膮: transport, magazynowanie, przekszta艂canie asortymentu produkcyjnego w handlowy oraz sprzeda偶 produkt贸w po艣rednikom i finalnym konsumentom.