Stowarzyszenie jest to rodzaj zrzeszenia dzia艂aj膮cy jako organizacja spo艂eczna.

Tworzona jest w celu podejmowania dzia艂a艅 na rzecz os贸b b膮d藕 grup w konkretnym celu lub rozleg艂ym zakresie. Jednoczy ludzi, kt贸rzy maj膮 podobne zainteresowania lub cele.

 

 

 

 

 

 

 


Regulacje prawne dotycz膮ce stowarzysze艅.

Podstawowymi aktami prawnymi, kt贸re reguluj膮 przepisy dotycz膮ce stowarzysze艅 s膮:

 

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 12: 鈥濺zeczpospolita Polska zapewnia wolno艣膰 tworzenia i dzia艂ania zwi膮zk贸w zawodowych, organizacji spo艂eczno-zawodowych rolnik贸w, stowarzysze艅, ruch贸w obywatelskich, innych dobrowolnych zrzesze艅 oraz fundacji鈥);
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. 鈥 Prawo o stowarzyszeniach (UPS) (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
  • Ustawa okre艣la m.in. definicj臋 stowarzyszenia, rodzaje, podmiotowy zakres wolno艣ci zrzeszania si臋 oraz inne szczeg贸艂y dotycz膮ce dzia艂ania organizacji. W uj臋ciu dokumenty stowarzyszenie to dobrowolne, trwa艂e i samorz膮dne zrzeszenie o celach niezarobkowych, samodzielnie okre艣laj膮ce w艂asne cele, programy dzia艂ania i struktury organizacyjne oraz uchwalaj膮ce akty wewn臋trzne dotycz膮ce jego dzia艂alno艣ci, opieraj膮c j膮 na pracy spo艂ecznej cz艂onk贸w.

 

Rodzaje stowarzysze艅.

Stowarzyszenie (potocznie: rejestrowe).

Jest to rodzaj organizacji posiadaj膮cej osobowo艣膰 prawn膮. Ma mo偶liwo艣膰 podejmowania takich dzia艂a艅 jak: zak艂adanie terenowych jednostek organizacyjnych, 艂膮czenie si臋 w zwi膮zki stowarzysze艅, przyjmowanie w poczet swych cz艂onk贸w os贸b prawnych, jak r贸wnie偶 korzystanie z ofiarno艣ci publicznej i przyjmowanie dotacje od organ贸w w艂adzy pa艅stwowej oraz innych instytucji. Stowarzyszenie mo偶e zosta膰 za艂o偶one przez minimum 7 os贸b.  Wst臋pnie nale偶y utworzy膰 statut oraz ukonstytuowa膰 w艂adze (walne zebranie cz艂onk贸w, zarz膮d i organ kontroli wewn臋trznej). Konieczne jest zarejestrowanie utworzonego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze S膮dowym.

 

Stowarzyszenie zwyk艂e.

Jest to rodzaj organizacji bez osobowo艣ci prawnej. Do za艂o偶enia takiego rodzaju stowarzyszenia wystarcz膮 trzy osoby. Konieczne jest uchwalenie przez nie regulaminu dzia艂ania oraz przedstawiciela, kt贸ry b臋dzie reprezentowa艂 organizacj臋. 艢rodki na dzia艂alno艣膰 tego typu zrzeszenia mog膮 pochodzi膰 z takich 藕r贸de艂 jak: sk艂adki cz艂onkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z maj膮tku stowarzyszenia, zbi贸rki publiczne czy te偶 dotacje.

 

Stowarzyszenie ogrodowe.

Jest specyficznym rodzajem stowarzyszenia, kt贸rego zasady zosta艂y ustalone w Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzia艂kowych. Stowarzyszeniem ogrodowym jest organizacja stworzona jedynie w celu zak艂adania, jak r贸wnie偶 prowadzenia rodzinnego ogrodu dzia艂kowego.

 

Zwi膮zek stowarzysze艅.

Jest to szczeg贸lny rodzaj organizacji, kt贸re skupia osoby prawne bez celu zarobkowego. W regulacji dzia艂a艅 zwi膮zku stowarzysze艅 zastosowanie maj膮 przede wszystkim przepisy dotycz膮ce stowarzyszenia rejestrowego. Dodatkowe rozwi膮zania, typowe dla zwi膮zku stowarzysze艅 ustala natomiast art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 鈥 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).