W inwestowaniu na Forex chodzi przede wszystkim o to, żeby przewidzieć, co może się wydarzyć na światowych rynkach. Dlatego niezwykle ważne jest, żeby nauczyć się odpowiednio czytać kalendarz Forex. Czym właściwie jest taki kalendarz?

To zestawienie wszystkich potencjalnie najważniejszych wydarzeń gospodarczych na świecie jak publikacja wyników finansowych konkretnych firm, czy ważne decyzje podejmowane przez światowe rządy. W ostatnim czasie jednymi z najważniejszych punktów kalendarza Forex dla lokalnego rynku jest zebranie w banku centralnym, gdzie podejmowane są kolejne decyzje o stopach procentowych. Dzięki poprawnemu odczytywaniu tych informacji można odpowiednio zaplanować swoje inwestycje i przygotować się do nich w taki sposób, żeby zmaksymalizować szanse powodzenia.

 

 

 

Odczytywanie kalendarza ekonomicznego Forex.

Każdy kalendarz ekonomiczny składa się z takich samych informacji. To między innymi: dokładna data publikacji żądanych informacji, kraj, waluta, dodatkowe dane jak wykresy i odczyty z różnych okresów.

Jednym z najistotniejszych czynników jest subiektywna ocena ważności danej informacji. Może ona mieć niski, średni i wysoki poziom istotności, co przekłada się bezpośrednio na potencjał do zmian na rynkach po ich ogłoszeniu. Najwyższy poziom istotności z pewnością będą miały dane o wynikach finansowych, czy regulacje stóp procentowych w danym kraju. Na  początku najistotniejsze będzie wybranie interesującej strefy czasowej, żeby wszystkie wydarzenia zostały posegregowane zgodnie z czasem bieżącym. Każda pozycja dokładnie opisuje, co się stanie i jakie mogą być skutki podejmowanych działań.  Forex calendar najczęściej można filtrować według wszystkich danych, żeby wyszukać te zdarzenia, które będą najistotniejsze pod względem planowanych inwestycji. W ten sposób można określić dokładny czas ich realizacji oraz zapoznać się z danymi, potwierdzającymi ich skuteczność oraz ryzyko. Jeśli ktoś celuje w konkretne światowe rynki, to może wybrać interesujące go kraje, żeby wyświetlane zdarzenia były jeszcze czytelniejsze. W końcu, gdy dany inwestor chce dowiedzieć się coś o parze USD/EUR, to raczej nie będzie go interesowało to, co dzieje się w niewielkim azjatyckim kraju.

Kalendarz Forex to doskonałe narzędzie dla nowicjuszy, jak i doświadczonych traderów.

Każda osoba interesująca się inwestowaniem na Forex powinna wyrobić sobie nawyk regularnego zaglądania do kalendarza ekonomicznego. W ten sposób można dowiedzieć się o wszystkich potencjalnie istotnych informacjach w celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia i zmaksymalizowania szans na udaną transakcję.