Decyzja o kredycie hipotecznym to jedna z najistotniejszych decyzji finansowych w całym życiu. Niestety część osób podchodzi do niej bez odpowiedniego przygotowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na których warto skupić się przed staraniem o kredyt hipoteczny. O kredycie hipotecznym warto pomyśleć z wyprzedzeniem.

 

Oprócz poszukiwania nieruchomości i optymalnej oferty bankowej, dobrze jest sprawdzić, jakie informacje o nas widnieją w BIK. Instytucja, w której będziemy wnioskować o kredyt hipoteczny na pewno sprawdzi, czy jesteśmy rzetelnym kredytobiorcą i spłacamy swoje zobowiązania terminowo. Całkiem często zdarza się, że zupełnie zapomnieliśmy o jakiejś nieużywanej karcie kredytowej, na której narasta zadłużenie.  Taka sytuacja  może to skutkować negatywną decyzją kredytową. Dlatego warto z wyprzedzeniem pobrać Raport BIK i jeśli w naszej historii kredytowej znajdują się jakieś zaległości, należy je jak najszybciej uregulować. Odrębną sprawą jest brak historii kredytowej. Jeśli kredyt hipoteczny jest Twoim pierwszym zobowiązaniem wobec jakiegokolwiek banku, to ten nie wie, z jakim klientem ma do czynienia. Nie uniemożliwia to otrzymania pozytywnej decyzji, lecz też jej nie ułatwia. Z punktu widzenia banku najlepszy klient to ktoś, kto miał już wcześniejsze zobowiązania i terminowo je spłacił. Jeśli jednak zdecydujesz się na wcześniejsze budowanie historii kredytowej, pamiętaj, byś nie zadłużał się ponad siły. Tym bardziej że posiadanie wcześniejszych zobowiązań nie jest koniecznym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego.

Sprawdź nieruchomość.

Przed wzięciem kredytu sprawdź stan prawny nieruchomości, którą zamierzasz kupić. Czy sprzedawca na pewno dysponuje prawami do niej? Jeśli tak, to czy jest to np. pełna własność, czy własność spółdzielcza? Czy nieruchomość nie jest obciążona prawami wobec osób trzecich (na przykład dożywociem, czyli prawem dożywotniego zamieszkania przez kogoś)? Czy na hipotece nie istnieją już wpisy banków? W odpowiedzi na te pytania pomoże Ci weryfikacja księgi wieczystej. Jeśli jednak nieruchomość jej nie ma, to odpowiednie informacje musisz uzyskać z innych źródeł. A księgę wieczystą i tak będzie trzeba założyć w związku z kredytem hipotecznym.

Dokumenty dotyczące dochodów.   

Bank zażąda od Ciebie również dokumentów dotyczących zarobków. Jeśli pracujesz u kogoś, to konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o dochodach od pracodawcy. Przedsiębiorcy natomiast będą zobowiązani do przekazania dokumentów dotyczących ich działalności gospodarczej (jak choćby wyciągu z konta) oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych instytucji. Zasadniczo im dochody wyższe i bardziej stabilne, tym lepiej. Dlatego umowa o pracę na czas nieokreślony jest atutem, co nie oznacza, że klienci zarabiający w inny sposób nie mają szans na kredyt. Bank sprawdzi także Twoje zobowiązania (osoby na utrzymaniu, inne pożyczki/kredyty, koszty utrzymania) – weźmie to pod uwagę przy ustalaniu kwoty, którą bezpiecznie może Ci pożyczyć. Pamiętaj, że lepiej nie zadłużać się na maksimum swej zdolności kredytowej - dobrze jest zostawić sobie margines bezpieczeństwa w razie utraty pracy czy wzrostu WIBOR, Wówczas masz większe szanse, że poradzisz sobie ze wzrostem rat, wynikającym ze wzrostu oprocentowania kredytu hipotecznego .

Koszty kredytu.

Kredyt hipoteczny wiąże się z kosztami, takimi jak jednorazowa prowizja, ubezpieczenie kredytu i oprocentowanie. Rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Wpływ na tę ostatnią ma marża banku i wskaźnik referencyjny WIBOR (często WIBOR6M, czyli 6-miesięczny). WIBOR zależy od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Wskaźnik ten jest więc zmienny i przy planowaniu swych zobowiązań warto zawsze wziąć pod uwagę, że może on znacząco wzrosnąć. Kredyty z tzw. stałym oprocentowaniem pozwalają się częściowo zabezpieczyć przed tą zmiennością. Jednak stałość raty dotyczy zwykle jedynie kilku lat. Warto pamiętać, że istotnym elementem jest marża banku. Porównanie wysokości marż to kwestia niezwykle ważna, gdyż marża jest niezmienna w całym okresie kredytowania. Niekiedy też można ją negocjować.

Koszty okołokredytowe.

Dodatkowo musimy pamiętać o kosztach okołokredytowych. Pośrednik nieruchomości – jeśli korzystasz z jego usług – pobierze opłatę 1-3% wartości kupowanej przez nas nieruchomości. Notariusz pobierze zaś opłatę za swoje usługi – tak zwaną taksę. Odrębna sprawa to podatek, który musi zapłacić nabywca na rynku wtórnym. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych to 2% wartości nieruchomości.

 

 

Pliki cookies