Źródła finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorstw:

Dostępne przede wszystkim dla małych/średnich przedsiębiorstw:

 • poręczenia kredytowe,
 • środki unijne,
 • pożyczki w funduszach pożyczkowych,
 • dostępne bardziej dla małych/średnich przedsiębiorstw niż dużych,
 • dotacje budżetowe,
 • pożyczki od rodziny i znajomych.

 

 

 

Źródła finansowania jednorazowo dostępne dla małych/średnich i dużych przedsiębiorstw:

 • kredyty bankowe,
 • środki własne,
 • leasing,
 • franchising,
 • kredyty od dostawców.

 

Źródła finansowania dużych przedsiębiorstw :

 • kredyty od odbiorców,
 • factoring,
 • emisje na rynku pozagiełdowym.

 

Źródła finansowania przedsiębiorstw dostępne wyłącznie dla dużych firm:

 • środki unijne,
 • emisje obligacji,
 • emisje na rynku giełdowym.

 

Źródła finansowania przedsiębiorstw - Stopień dostępności  dla małych i średnich przedsiębiorstw:
 

1. Łatwo dostępne:

 • środki własne,
 • kredyty od dostawców,
 • poręczenia kredytowe,
 • środki unijne,
 • dotacje budżetowe.

 

2. Średnio dostępne:

 • kredyty bankowe krótkoterminowe,
 • leasing,
 • factoring,
 • kredyty od odbiorców,
 • emisje na rynku pozagiełdowym.

 

3. Trudnodostępne:

 • emisje obligacji,
 • emisje na rynku giełdowym,
 • kredyty bankowe długoterminowe,
 • franchising.

 

Pliki cookies