obligacje

Obligacje - definicja:

Papiery takie mają charakter pożyczkowy. Umożliwiają uzyskanie oprocentowania. Każdy kto je nabywa w pewien sposób udziela pożyczki. Zatem co to są obligacje? - jest to specyficzna forma pożyczki.

 

Obligacje z punktu widzenia emitenta.

 • emitent obligacji jest pożyczkobiorcą (dłużnikiem),
 • wykorzystanie przez emitenta środków z obligacji na wcześniej określone cele. Emitent musi określić na co wyda środki i nie może tego zmienić,
 • emitent obligacji płaci odsetki,
 • oddaję pożyczkę poprzez wykup obligacji w określonym terminie (wcześniej ustalonym).
   

Co to są obligacje z punktu widzenia posiadacza:

 • nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta.
   

Klasyfikacja obligacji:

1. Obligacja według sposobu  oprocentowania:

 • obligacja o stałej stopie oprocentowania,
 • obligacja o zmiennej stopie oprocentowania,
 • obligacje indeksowane,
 • obligacje dyskontowe.

 

2. Obligacja według podmiotu emitującego:

 • obligacja skarbowa,
 • obligacja komercyjna,
 • obligacja podmiotu samorządowego.

 

3. Obligacja według sposobu wykupu:

 • obligacja o spłacie jednorazowej,
 • obligacja o spłacie ratalnej,
 • obligacja z prawem emitenta do przedterminowego wykupu,
 • obligacja z klauzulą uniemożliwiającą emitentowi wcześniejszy wykup,
 • obligacje nie podlegające zakupowi.

 

4. Obligacja według dodatkowych cech:

 • obligacje zamienne,
 • obligacje z wariantem,
 • ze zobowiązaniem emitenta do dodatkowego świadczenia,
 • bez gwarancji wypłaty oprocentowania,
 • obligacje dające prawo do uczestnictwa w zyskach emitenta.

 

Jeśli wiesz już co to są obligacje zachęcamy do zapoznania się z ich specyficznymi formami takimi jak kuponowe czy zerokuponowe. Co to jest obligacja kuponowa czy zerokuponowa dowiesz się na naszej stronie.

Pliki cookies