obligacje zamienne definicja

Co to są obligacje zamienne?

Obligacje zamienne jest to rodzaj obligacji ,które pozwalają ich posiadaczowi na zamianę ich na akcje danej firmy lub akcje firmy związanej z emitentem.

Posiadacz obligacji zamiennych na ustalonych wcześniej warunkach ma możliwość zamienienie ich na akcje, więc w ten sposób stanie się akcjonariuszem. Wartość obligacji zamiennych stanowi wartość długu oraz opcja zamiany.

Możliwość wymiany obligacji zamiennych jest określona poprzez:

  • określenie na co można wymienić posiadane obligacje,
  • określenie warunków czasowych,
  • określenie ile papierów docelowych przysługuje za jedną obligację,
  • określenie ceny, po jakiej papier udziałowy jest obejmowany w ramach wykonania opcji.