financing definicja

Co to jest financing?

Finansowanie inwestycji jest jedną z najbardziej trudnych do zaplanowania operacji finansowych która ma olbrzymi wpływ na powodzenie zaplanowanego przedsięwzięcia.

 

 Aby financing naszej inwestycji powiódł się tak jak planujemy, musimy odszukać najbardziej odpowiednie źródła finansowania. Źródeł tych jest wiele a ich dobór wykonywać należy rozsądnie szczególnie w przypadkach gdy owe źródła mają określone zobowiązania wobec nas. Niewłaściwy dobór źródeł finansowania może doprowadzić do poważnych problemów finansowych a w konsekwencji tego niepowodzenie naszej inwestycji. Zatem co zrobić alby financing był obarczony możliwie najmniejszym ryzykiem? Co zrobić aby uzyskać niezbędne środki na financing Twojego przedsięwzięcia? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Financing i jego źródła.

W tej części artykułu skupimy się na wyszczególnieniu źródeł financingu a następnie omówimy które źródła nadają się dla małych i średnich przedsiębiorstw natomiast które poleca się w większości przypadków da dużych firm. Financing możliwy jest na wiele sposobów. Najbardziej popularne to:

 • środki własne,
 • leasing,
 • franchising,
 • kredyty od dostawców,
 • poręczenia kredytowe,
 • środki unijne,
 • pożyczki w funduszach pożyczkowych,
 • dotacje budżetowe,
 • pożyczki od rodziny i znajomych,
 • emisje na rynku pozagiełdowym,
 • emisje obligacji,
 • długoterminowe kredyty bankowe,
 • fundusze Venture Capital.


Jak widzimy financing posiada dużą liczbę źródeł finansowanie. Nie wszystkie są jednak dostępne dla każdej inwestycji przynajmniej na początku. Środki własne w większości przypadków nie wystarczają na financing naszej inwestycji w związku z tym musimy wybrać dodatkowe źródła finansowania.

Pożyczki od rodziny i znajomych zwykle wchodzą w grę tylko w przypadku niewielkich kwot. Kredyty od dostawców można uzyskać tylko w określonych przypadkach - własna firma oraz korzystna inwestycja z punktu widzenia dostawców. Na emisję obligacji pozwolić sobie tylko duże firmy a sama ich emisja jest trudnodostępna.  Środki unijne mogą być bardzo dobrym źródłem financingu szczególnie w przypadkach gdy np. możemy zatrudnić pracownika - w tym przypadku środki ulegają powiększeniu. Poręczenia kredytowe można uzyskać lecz są stosunkowo ryzykowne i przy złym przebiegu sytuacji mogą ostatecznie zaszkodzić naszej inwestycji. Jak widzimy financing wymaga bardzo rozważnego zaplanowania ponieważ to od niego zależy powodzenie naszej inwestycji.

 

Jak dobrać kapitał financingu?

Gdy już wiemy jakie są możliwości financingu możemy dobrać odpowiednie źródła finansowania naszej inwestycji.

Financing nie polega tylko na wybraniu pierwszego lepszego źródła, musimy zrobić to rozważnie oraz zaplanować działania na wszelkie problemy związane z financingiem. Przede wszystkim wyszczególnić powinniśmy kapitał dominujący ,który będzie kluczowy dla naszej inwestycji. Z nim występuje zwykle najwięcej komplikacji a każdy najmniejszy przestój może powodować straty oraz kłopoty finansowe. Które źródła nadają się na kapitał dominujący financingu naszej inwestycji? Nasze propozycje to:

 • poręczenia kredytowe,
 • emisje obligacji,
 • długoterminowe kredyty bankowe,
 • środki własne.

Oprócz kapitału dominującego wyszczególnić możemy także kapitał uzupełniający czyli taki który uzupełniać będzie wszelkie braki w financingu naszej inwestycji. Nasze propozycje kapitału uzupełniającego to:

 • leasing,
 • środki unijne,
 • fundusze Venture Capital,
 • dotacje budżetowe,
 • pożyczki od rodziny i znajomych.

 

Financing - Co zrobić aby uzyskać fundusze?

Chcesz uzyskać fundusze na finansowanie swojej inwestycji. Zaplanuj financing rozważnie. Dla zapoznania się z ofertą firm oferujących różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, kredyty dla firm,  rachunki inwestycyjne i inne źródła financingu przedstawiamy tobie ich ofertę. Przemyśl swoją decyzję, jeśli jesteś zdecydowany/a ofertę wybierz przez naszą stronę, pomoże to nam dalej funkcjonować.

 

 

Pliki cookies