Kredyt a pożyczka

Wiele osób myli pożyczkę z kredytem. Oba pojęcia są podobne jednak istnieją zasadnicze różnice między nimi.

 


 

Kredyt a pożyczka różnice:

Kredyt:
 

  • udzielenie kredytu jest czynnością bankową w związku z czym tylko bank może udzielać kredytu oraz posługiwać się nazwą „kredyt”,
  • przy braniu kredytu ,kredytobiorca musi określić na jaki cel zostanie ten kredyt przeznaczony,
  • od kredytu pobierana jest opłata w postaci odsetek lub prowizji,
  • kredyt bankowy reguluje Prawo Bankowe,
  • umowa musi być jasno określona na piśmie wraz z wszystkimi kosztami z nią związanymi oraz terminem spłaty.

 

Pożyczka:
 

  • udzielić pożyczki może zarówno osoba fizyczna jak i instytucja,
  • przy braniu pożyczki ,pożyczkobiorca nie musi określać celu na jaki będzie ona przeznaczona,
  • od pożyczki nie muszą być pobierane opłaty,
  • pożyczkę reguluje Kodeks Cywilny,
  • umowa może być sporządzona w dowolnej formie z uwzględnieniem ,że powyżej kwoty 500zł powinno się ją zawrzeć na piśmie.

 


 

Pliki cookies