Rodzaje banków

Banki możemy podzielić na - Banki uniwersalne to banki, które wykonują wszystkie czynności bankowe. Czynności bankowe dzielą się na takie, które mogą wykonywać tylko banki oraz takie, które oprócz banków mogą wykonywać również inne instytucje finansowe. Banki specjalizowane – W Polsce jest to tylko bank hipoteczny, banki hipoteczne są regulowane odrębnymi aktami prawnymi. Oprócz tego jest też specjalizacja z punktu widzenia klientów np. banki obsługujące tylko 200,50 największych podmiotów gospodarczych w danym kraju. W Polsce nie ma takiego banku. Inna specjalizacja to np. działalność na określonym terenie (np. banki spółdzielcze). W Polsce ciężko określić taki bank.

 

3 formy organizacyjno-prawne:

  • banki w postaci spółek akcyjnych,
  • banki spółdzielcze,
  • banki państwowe.

 

W polskim sektorze bankowym dominuje kapitał zagraniczny. Kapitału zagranicznego nie posiadają: Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, PKO. SA.