Co to jest Związek Banków Polskich

Związek banków polskich jest to samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce.

Został powołany do życia w styczniu 1991r. i działa na podstawie umowy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Członkostwo w Związku Banków Polskich ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

Zadania Związku Banków Polskich:

  • tworzenie przyjętych warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami państwa,
  • organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej,
  • podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy.

 

 

Pliki cookies