Podmioty leasingu

Możemy wyróżnić trzy podmioty uczestniczące w umowie leasingu takie jak:

 
Leasingodawca – jest nim podmiot będący właścicielem przedmiotu ,który daje w odpłatne użytkowanie drugiemu podmiotowi (leasingobiorcy) na określonych warunkach będących uwzględnionych w umowie leasingowej. Leasingodawcą z reguły jest firma lub instytucja zajmująca się tego typu usługami.

Leasingobiorca – jest nim podmiot korzystający z przedmiotu leasingu otrzymanego od właściciela przedmiotu (leasingodawcy) na warunkach określonych w umowie leasingowej. Leasingobiorcą z reguły bywają przedsiębiorcy którym opłaca się on wynikając z przepisów podatkowych.

Zbywający – jest nim podmiot, od której finansujący nabywa własność danej rzeczy.  Krótko mówiąc jest to podmiot od którego leasingodawca nabywa przedmioty które później może udostępniać w umowie leasingowej.

 

Pliki cookies